Sesja zwyczajna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie…

Tarnów 23 stycznia 2018. W Sali Lustrzanej odbyła się II zwyczajna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie. Porządek obrad zawierał m.in.: 1. Przyjęcie protokołu z I sesji VI Kadencji MRM. 2. Sprawozdanie z działalności Prezydium w okresie międzysesyjnym. 3.Przyjęcie Planu Pracy MRM na rok 018. 4. Rozpatrzenie wniosków o patronaty: Stowarzyszenia „Nic Trudnego” nad projektem […]

Prezydent spotkał się z Młodzieżową Radą Miejską w Tarnowie…

W Sali Lustrzanej w Tarnowie, 20 grudnia 2017, odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Tarnowa Romana Ciepieli z radnymi VI kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej Tarnowa. Prezydent,  zaprosił nowo wybranych przedstawicieli tarnowskiej młodzieży  aby wzajemnie się poznać, porozmawiać o rozwoju miasta zarówno na płaszczyźnie ekonomiczno-gospodarczej jak i społecznej. Przedstawił także wydatki na oświatę, które to znalazły się […]

Nowy zarząd w Młodzieżowej Radzie Miejskiej…

Tarnów 8 grudnia 2017 Na pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej VI kadencji, wybrano nowy zarząd w składzie: Oliwier Hynek – przewodniczący MRM, uczeń Technikum Budowlanego, Bernard Jmróz – pierwszy zastępca, uczeń II LO, Michał Gawron – drugi zastępca, uczeń CKZiU, Jerzy Małek – sekretarz, uczeń II LO w Tarnowie. Obrady pierwszej sesji MRM zwołał i rozpoczął Kazimierz […]

Forum Polityki Młodzieżowej Programu Erazmus+ rozpoczęto….

W Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, odbyła się inauguracja Forum Polityki Młodzieżowej. Forum  realizowane jest w ramach Programu ERAZMUS+ i trwać będzie w dnaich 23-25 października br. Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Projekt Tarnów, Fundacja Impuls Rozwoju, w partnerstwie z Radą Uczelnianą Samorządu Studentów PWSZ. Oficjalnego otwarcia Forum dokonał Kazimierz Koprowski – przewodniczący Rady […]