182 MILIONY DLA POTRZEBUJĄCYCH POMOCY…

W 2019 r. miasto przeznaczyło na pomoc społeczną ponad 182 mln zł. Z własnego budżetu Tarnowa pochodziło blisko 56 milionów zł, dotacje to 126,7 mln zł. Na co dzień ze wszystkich form pomocy społecznej korzysta w Tarnowie ok. 30 tys. osób. W ubiegłym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy i wsparcia 5 tys. 999 […]

Obchody 100 ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ, CUDU NAD WISŁĄ oraz ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Tarnów 15 sierpnia 2020. Program obejmował: * Uroczystość pod Pomnikiem Wincentego Witosa * Mszę Sw. w Intencji Ojczyzny w Bazylice Katedralnej * Przemarsz pod Grób Nieznanego Żołnierza * Uroczystość pod Grobem Nieznanego Żołnierza * Uroczystość pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

RIO POZYTYWNIE O WYKONANIU BUDŻETU 2019

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie o udzielenie absolutorium prezydentowi z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. W lipcu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Tarnowa. Wraz z wnioskiem wpłynęła pozytywna opinia o wykonaniu budżetu miasta za 2019 rok. Trzyosobowy skład orzekający Kolegium […]

O SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W TARNOWIE I REGIONIE

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tarnowie, od początku epidemii wśród mieszkańców Tarnowa stwierdzono 33 przypadki zakażeń koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. 17 chorych wyzdrowiało.  Obecnie w mieście zdiagnozowanych jest 16 osób z SARS-CoV-2. W powiecie tarnowskim  67 osób. Według stanu na wtorek 4 sierpnia w Tarnowie i regionie kwarantannie poddanych było 454 osoby, z czego: 114 osób w mieście i 340 w powiecie tarnowskim. W Tarnowie jest obecnie 16 osób zakażonych SARS-CoV-2. W powiecie tarnowskim zakażonych jest 67 osób. […]

Zmiany dotyczące funkcjonowania Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie od dnia 31 lipca 2020 roku…

Zmiany dotyczące funkcjonowania Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie od dnia 31 lipca 2020 roku… Od 31 lipca br. Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów. Wizyty w urzędzie, które nie są teraz konieczne, należy odłożyć na później. Gdy wizyta jest konieczna należy umawiać się z wyprzedzeniem telefonicznie z konkretnym działem w […]

CHCESZ WIEDZIEĆ JAK GŁOSOWAŁ TARNÓW….?

Urząd Miasta Tarnowa udostępnił dla mieszkańców internetowy mini portal wyborczy, na którym sprawdzić można dokładne dane na temat głosowania w drugiej turze wyborów w mieście w każdym z 74 obwodów wyborczych. Aby skorzystać z portalu należy wejść na stronę www.zsip.umt.tarnow.pl, z dostępnych opcji wybrać „Plan miasta”, a następnie w lewym górnym rogu interfejsu zmienić „Profil […]

SKORZYSTAJ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ…

Osoby będące w trudnej sytuacji materialnej, a potrzebujące porady prawnej, mogą zgłosić się do jednego z czterech punktów działających na terenie Tarnowa. Wszystkie nieodpłatne porady prawne udzielane są przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia przez aplikantów adwokackich lub aplikantów radcowskich. Kto może otrzymać pomoc? Każda osoba będąca w […]

Amfiteatr Letni – Podsumowanie akcji TARNÓW POMAGA…

Słowa podziękowań do wszystkich organizatorów i wolontariuszy za tą wyjątkową oraz bezinteresowną pracę, skierował prezydent Tarnowa Roman Ciepiela oraz zastępca prezydenta Dorota Krakowska. Wszyscy otrzymali okolicznościowe podziękowania. Warto podkreślić, iż w tym wyjątkowo trudnym okresie wielu mieszkańców Tarnowa, organizacji, restauracji, stowarzyszeń oraz instytucji wykazało się ogromną empatią. Uruchomiono największy wolontariat miasta, pokazano jak wielką siłą […]

ROWEREM „POD PRĄD”, CZYLI KONTRARUCH W TARNOWIE

Dobra informacja dla miłośników rowerów. W poniedziałek 6 lipca w Tarnowie rozpoczęły się prace zmierzające do wprowadzenia tzw. kontraruchów na kilku ulicach jednokierunkowych. Kontraruch umożliwia rowerzystom jazdę „pod prąd” na jezdniach jednokierunkowych z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Rozwiązanie, coraz powszechniej stosowane w polskich i europejskich miastach, umożliwia skracanie pokonywanej trasy, omijanie ulic i skrzyżowań […]

Miasto gotowe na powodziowe zagrożenie….

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie powoli się normuje niemniej służby miejskie Tarnowa są w gotowości na wypadek zagrożenie powodziowego. Jak dotychczas ani na Białej ani na Wątoku w rejonie miasta nie było sytuacji, aby poziom wód przekroczył stany ostrzegawcze. W związku z sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną w regionie prezydent Tarnowa Roman Ciepiela już w minionym nakazał dokładne sprawdzenie […]