Psy, koty, dzikie zwierzak w tarnowskim Azylu dla zwierząt…

Obecnie w tarnowskim Azylu dla zwierząt jest 25 kotów i, wyjątkowo mało, bo 90 psów. Tak mała liczba psiaków jest zdaniem Adriana Starzyka, kierownika Azylu, efektem coraz liczniejszych i coraz bardziej świadomych adopcji, a co za tym idzie rosnącej odpowiedzialności za los adoptowanych zwierząt. – Od czerwca praktycznie codziennie notujemy adopcje psów. Są też oczywiście […]

VII edycja TARNIONOWEGO KORALOBRANIA….cz. 2 zakończenie

Piknik rodzinny odbył się na terenie Centrum Wypoczynku i Rekreacji KANTORIA. Bogaty program służył zarówno dobrej zabawie, jak i wypoczynkowi. Każdy kto pojawił się na pikniku, mógł wziąć udział w akcji „Letnie śniadanie na trawie” i konkursach kulinarnych: „Śniadanie zero waste”, „Pocztówka z Tarnowa” oraz „Tarnów do zjedzenia”. Na najlepszych czekały kosze piknikowe, vouchery do […]

VII edycja TARNIONOWEGO KORALOBRANIA….cz.1

Piknik rodzinny odbył się na terenie Centrum Wypoczynku i Rekreacji KANTORIA. Bogaty program służył zarówno dobrej zabawie, jak i wypoczynkowi. Każdy kto pojawił się na pikniku, mógł wziąć udział w akcji „Letnie śniadanie na trawie” i konkursach kulinarnych: „Śniadanie zero waste”, „Pocztówka z Tarnowa” oraz „Tarnów do zjedzenia”. Na najlepszych czekały kosze piknikowe, vouchery do […]

Potańcówka w Mościcach – wieczór drugi

Potańcowka w Mościcach – niedziela 23 sierpnia 2020… Bez tłoku, z zachowaniem bezpieczeństwa, wymienie na „deptaku”, bawił się każdy, kto czuł taką potrzebę i miał ochotę potańczyć. Organizator kawiarnia COOLturalna Potańcówka STUDIO KADR…Potańcowka w Mościcach – część druga. Organizator kawiarnia COOLturalna Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR Poniedziałek, 24 sierpnia 2020

W Tarnowie żłobek dla wszystkich chętnych…

Miasto prowadzi obecnie sześć żłobków, w których jest 461 miejsc dla najmłodszych tarnowian. To wystarczająca liczba, aby wszyscy chętni znaleźli miejsce, ale władze miejskie chcą, aby miejsca te „zbliżyć” do rejonów o największej gęstości zaludnienia, stąd pomysł budowy nowego żłobka na osiedlu Westerplatte. W 2015 r. w ramach rządowego programu „Maluch” miasto wystarało się dotacje […]

MIASTO TEŻ BUDUJE MIESZKANIA….

Tarnowskie spółdzielnie mieszkaniowe w większości zaprzestały budowania nowych mieszkań, zajmując się eksploatacją już istniejących, w mieście budują deweloperzy i… samorząd – przede wszystkim przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ale nie tylko, bo nową inwestycję planuje Miejski Zarząd Budynków. W roku 2015 miasto ukończyło realizację dwóch ważnych inwestycji budynku mieszkalnego z 30 pełnokomfortowymi lokalami, o łącznej powierzchni […]

182 MILIONY DLA POTRZEBUJĄCYCH POMOCY…

W 2019 r. miasto przeznaczyło na pomoc społeczną ponad 182 mln zł. Z własnego budżetu Tarnowa pochodziło blisko 56 milionów zł, dotacje to 126,7 mln zł. Na co dzień ze wszystkich form pomocy społecznej korzysta w Tarnowie ok. 30 tys. osób. W ubiegłym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy i wsparcia 5 tys. 999 […]

Obchody 100 ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ, CUDU NAD WISŁĄ oraz ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Tarnów 15 sierpnia 2020. Program obejmował: * Uroczystość pod Pomnikiem Wincentego Witosa * Mszę Sw. w Intencji Ojczyzny w Bazylice Katedralnej * Przemarsz pod Grób Nieznanego Żołnierza * Uroczystość pod Grobem Nieznanego Żołnierza * Uroczystość pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

RIO POZYTYWNIE O WYKONANIU BUDŻETU 2019

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie o udzielenie absolutorium prezydentowi z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. W lipcu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Tarnowa. Wraz z wnioskiem wpłynęła pozytywna opinia o wykonaniu budżetu miasta za 2019 rok. Trzyosobowy skład orzekający Kolegium […]

O SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W TARNOWIE I REGIONIE

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tarnowie, od początku epidemii wśród mieszkańców Tarnowa stwierdzono 33 przypadki zakażeń koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. 17 chorych wyzdrowiało.  Obecnie w mieście zdiagnozowanych jest 16 osób z SARS-CoV-2. W powiecie tarnowskim  67 osób. Według stanu na wtorek 4 sierpnia w Tarnowie i regionie kwarantannie poddanych było 454 osoby, z czego: 114 osób w mieście i 340 w powiecie tarnowskim. W Tarnowie jest obecnie 16 osób zakażonych SARS-CoV-2. W powiecie tarnowskim zakażonych jest 67 osób. […]