KOLEJNY STULETNI TARNOWIANIN….

Z okazji setnej rocznicy urodzin Mieczysława Korczaka, prezydent Tarnowa Roman Ciepiela odwiedził jubilata, w imieniu swoim i mieszkańców Tarnowa przekazując honorowemu obywatelowi naszego miasta życzenia urodzinowe. W liście gratulacyjnym złożonym przez prezydenta na ręce Mieczysława Korczaka czytamy: – W dniu setnych urodzin proszę przyjąć w moim i tarnowian imieniu najserdeczniejsze życzenia z okazji tego pięknego […]