RIO POZYTYWNIE O WYKONANIU BUDŻETU 2019

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie o udzielenie absolutorium prezydentowi z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. W lipcu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Tarnowa. Wraz z wnioskiem wpłynęła pozytywna opinia o wykonaniu budżetu miasta za 2019 rok. Trzyosobowy skład orzekający Kolegium […]

Tarnów z budżetemna rok 2020…

Podczas dzisiejszej sesji Rada Miejska w Tarnowie przyjęła uchwałę budżetową na 2020 rok. – Chciałbym serdecznie Państwu podziękować za przyjęcie budżetu. Czynię to w imieniu wszystkich mieszkańców naszego miasta – powiedział po zakończeniu głosowania prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. Prognozowane dochody przyszłorocznego budżetu wyniosą prawie 823 milionów złotych, wydatki natomiast niemal 839 milionów. – Uchwaliliśmy budżet, co prawda bez wniosków radnych, ale […]

Budżet dla kontynuacji rozwoju Tarnowa…

Tarnów 19 listopada 2018 Inwestycje drogowe, komunikacyjne i służące kontynuacji rozwoju miasta znalazły się w projekcie budżetu Tarnowa na 2019 rok. Są wśród nich między innymi: utworzenie kolejnej Strefy Aktywności Gospodarczej, integracja transportu publicznego i przebudowa ulic. – Projekt budżetu jest skonstruowany tak, aby kontynuować realizację rozwojowych celów miasta – podkreśla prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela. […]