BUDŻET OBYWATELSKI 2021…

Od najbliższego poniedziałku, 21 września zgłaszać można projekty do budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa na 2021 rok. Tym samym po raz dziewiąty mieszkańcy Tarnowa zdecydują, na co przeznaczyć ponad cztery miliony dwieście tysięcy złotych, pochodzące z miejskiej kasy. Propozycje przyjmowane będą do czwartku, 15 października. Głosowanie zaplanowano na drugą połowę grudnia, a ogłoszenie wyników odbędzie […]

ZNAMY JUŻ WYNIKI GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM….

  Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej ponownie zwycięzcą budżetu obywatelskiego. Tak jak trzy lata temu także w tym roku właśnie ten projekt zebrał najwięcej, bo 1349 głosów mieszkańców. Tarnowianie w trwającym dwa tygodnie głosowaniu zdecydowali również, że cztery miliony złotych z miejskiej kasy zostaną przeznaczone na kolejny etap rewitalizacji Parku Sanguszków, czyli stworzenie w nim ogrodu […]

RADA PRZYJĘŁA REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020…

Tarnów 31 stycznia 2019 Rada Miejska w Tarnowie podjęła uchwałę w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego na 2020 rok. nowość jest taka, że głosujący będą mieli możliwość wskazania dwóch projektów. Koszt wykonania Zgodnie z nią, głosować będzie można nie tylko przez internet, ale także za pomocą tradycyjnych kart do głosowania. Kolejna zadań musi się zamknąć w kwocie 100 – 500 […]