ZNAMY JUŻ WYNIKI GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM….

  Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej ponownie zwycięzcą budżetu obywatelskiego. Tak jak trzy lata temu także w tym roku właśnie ten projekt zebrał najwięcej, bo 1349 głosów mieszkańców. Tarnowianie w trwającym dwa tygodnie głosowaniu zdecydowali również, że cztery miliony złotych z miejskiej kasy zostaną przeznaczone na kolejny etap rewitalizacji Parku Sanguszków, czyli stworzenie w nim ogrodu […]

RADA PRZYJĘŁA REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020…

Tarnów 31 stycznia 2019 Rada Miejska w Tarnowie podjęła uchwałę w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego na 2020 rok. nowość jest taka, że głosujący będą mieli możliwość wskazania dwóch projektów. Koszt wykonania Zgodnie z nią, głosować będzie można nie tylko przez internet, ale także za pomocą tradycyjnych kart do głosowania. Kolejna zadań musi się zamknąć w kwocie 100 – 500 […]