Większy potencjał, szybszy rozwój. TARR i MRH łączą siły

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (TARR) przejęła Małopolski Rynek Hurtowy S.A. (MRH). Połączenie spółek uchroni majątek MRH przed wyprzedażą i równocześnie wzmocni potencjał TARR. W spotkaniu związanym z zakończeniem procesu połączenia wzięli udział marszałek Witold Kozłowski, Marta Malec-Lech i Iwona Gibas z zarządu województwa, prezes TARR Sławomir Pater i wiceprezes TARR Tomasz Całka, oraz posłowie na Sejm RP: Anna Pieczarka, Józefa […]