MIESZKANIE ZA REMONT WKRÓTCE NABÓR….

Na początku czerwca ruszy kolejna edycja miejskiego programu „Mieszkanie za remont”, dzięki któremu w zamian za wyremontowanie należącego do miasta mieszkania, będzie można uzyskać umowę najmu na czas nieoznaczony. Wykaz mieszkań dostępnych w trzecim już naborze do programu oraz termin składania wniosków opublikowany zostanie na stronie internetowej www.tarnow.pl. Z informacjami tymi będzie można zapoznać się również na tablicy ogłoszeń […]

OTWARTE HALE TOSIR-U OD 1 CZERWCA

Od najbliższego poniedziałku, 1 czerwca, ponownie otwarte zostaną hale Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: Arena Jaskółka Tarnów oraz hala przy ul. Krupniczej. Obie czynne będą zgodnie z ograniczeniami i wytycznymi Ministerstwa Sportu oraz obostrzeniami sanitarnymi zgodnymi z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia. Z Areny Jaskółka Tarnów korzystać będą mogły 32 osoby oraz trzech trenerów, z hali przy ul. Krupniczej – 16 osób oraz […]

Rekrutacja na studia w PWSZ dłuższa i bez egzaminów….

Jak informuje PWSZ w Tarnowie, 1 czerwca rozpocznie się rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie na rok akademicki 2020/2021. Uczelnia wprowadziła kilka istotnych zmian, które ułatwią wszystkim chętnym zdobycie indeksu na wymarzonym kierunku. Najważniejsze korekty w regulaminie rekrutacji dotyczą wydłużenia obowiązujących terminów oraz rezygnacji z przeprowadzania egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych […]

Młodzi artyści Tarnowa – Paulina Ignac…

Paulina ma 17 lat, jest uczennicą II LIceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Od 4 lat wokalu uczy ją Małgorzata Boruch. Paulina często występuje, bierze udział zarówno w róznego rodzaju konkursach jak i wydarzeniach. Ma badzo ciekawy głos i caly czas pracuje i dosnonali swój artystyczny warsztat. Ma w sobie sporo wrażliwości, a jednocześnie spokoju. Cechuje ją […]

PREZYDENT ONLINE O SYTUACJI W MIEŚCIE….

Pierwsze po miesięcznej przerwie wystąpienie online prezydenta Romana Ciepieli, w którym zaprezentuje tarnowianom aktualną sytuację w mieście, zaplanowane jest na wtorek 26 maja na godz. 14.30. Wśród poruszonych tematów znajdą się m.in.: obecna sytuacja epidemiologiczna, uruchomienie żłobków i przedszkoli oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III szkół podstawowych, gospodarka odpadami w mieście i proponowane sposoby naliczania opłat, zmniejszone wpływy do budżetu miasta. […]

CYKL: ARTYŚCI TARNOWA – JERZY PAL…

JERZY PAL – AKTOR TEATRU IM.LUDWIKA SOLSKIEGO W TARNOWIE. Mgister sztuki. Dzięki studiom podyplomowym na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej menadżer kultury. Absolwent Szkoły Teatralnej przy Teatrze „Wybrzeże” w Gdańsku.Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej Warszawie. Aktor teatralny i filmowy (kilkadziesiąt ról w filmach fabularnych serialach, 48 reklamach telewizyjnych). Świetny aktor, posiadający ogromny warsztat […]

BEZ KLIMATYZACJI W AUTOBUSACH MPK

Ze względu na pandemię koronawirusa, w autobusach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie do odwołania nie będzie używana klimatyzacja. – Kierowcy będą uruchamiać w pojazdach wentylację by było dostarczane powietrze do wnętrza autobusu, ponadto podróżni będą mogli otwierać okna, co przyczyni się do lepszej cyrkulacji powietrza. Takie działania pozwolą na zminimalizowanie ryzyka zarażenia, nawet jeśli w pojeździe znajdzie się osoba zarażona […]

ARTYŚCI TARNOWA – Anna Podkościelna-Cyz….

Z CYKLU: ARTYŚCI TARNOWA – Anna Podkościelna-Cyz – tarnowianka, wiolonczelistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, założycielka Kwartetu Smyczkowego Con Affetto, liderka wiolonczel w Tarnowskiej Orkiestrze Kameralnej. Od 2003 roku specjalistka odorganizacji koncertów w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, wieloletnia dyrygentka Tarnowskiego Chóru Gos.pl, korepetytorka wokalna w Teatrze im.Ludwika Solskiego w Tarnowie. Prywatnie: żona, mama, córka, […]

ARTYŚCI TARNOWA – KATZRZYNA KOŁODZIEJ I ROBERT GORZKOWSKI….

Młodzi, kreatywni i pełni charyzmy. Stanowią doskonały duet. Są ulubieńcami osób w różnym wieku. Muzyka Kasia jest piękna i pełna magii, a aranżacje Roberta są wspaniałym dopełnieniem i czymś co słucha się z wielką radością i poczuciem, że ich muzyka to piekno potężne i świat pełen słońca.