RIO POZYTYWNIE O WYKONANIU BUDŻETU 2019

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie o udzielenie absolutorium prezydentowi z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. W lipcu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Tarnowa. Wraz z wnioskiem wpłynęła pozytywna opinia o wykonaniu budżetu miasta za 2019 rok. Trzyosobowy skład orzekający Kolegium […]

O SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W TARNOWIE I REGIONIE

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tarnowie, od początku epidemii wśród mieszkańców Tarnowa stwierdzono 33 przypadki zakażeń koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. 17 chorych wyzdrowiało.  Obecnie w mieście zdiagnozowanych jest 16 osób z SARS-CoV-2. W powiecie tarnowskim  67 osób. Według stanu na wtorek 4 sierpnia w Tarnowie i regionie kwarantannie poddanych było 454 osoby, z czego: 114 osób w mieście i 340 w powiecie tarnowskim. W Tarnowie jest obecnie 16 osób zakażonych SARS-CoV-2. W powiecie tarnowskim zakażonych jest 67 osób. […]

Komunikat Prokuratury Okręgowej w Tarnowie oraz Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie….

W związku z zatrzymaniami osób zajmujących się udzielaniem pożyczek znacznych sum pieniędzy na wysoki procent Wydział dw. z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz Prokuratura Okręgowa w Tarnowie poszukuje osób, które mogą być pokrzywdzonymi przez tę grupę. Sprawcy działali w ten sposób, iż pożyczali pieniądze na wysoki procent, a następnie poprzez zastraszanie […]

Od 1 sierpnia br. można aktywować bon turystyczny….

Rodzice mogą już aktywować bon turystyczny 500 plus. Trzeba to zrobić na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bon turystyczny 500 plus jest na PUE ZUS. „Jeśli jesteś osobą uprawnioną, zaloguj się na swój profil na PUE ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę ‚Ogólny’ i przejdź do zakładki ‚Polski Bon Turystyczny’, a następnie ‚Mój bon’” […]

NOWE KARETKI DLA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W TARNOWIE…

Cztery karetki zakupione z programu Tarczy Antykryzysowej trafiły do Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie. Uoczyste przekazanie odbyło się w krakowskim Pogotowiu Ratunkowym z udziałem wi-ce marszalka i vice wojewody malopolskiego Ich zakup został sfinansowany z Funduszy Europejskich. To znacznie usprawni i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców miasta i powiatu. Dyspozycje dotyczące lokalizacji karetek podejmie dyrektor placówki.

Zmiany dotyczące funkcjonowania Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie od dnia 31 lipca 2020 roku…

Zmiany dotyczące funkcjonowania Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie od dnia 31 lipca 2020 roku… Od 31 lipca br. Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów. Wizyty w urzędzie, które nie są teraz konieczne, należy odłożyć na później. Gdy wizyta jest konieczna należy umawiać się z wyprzedzeniem telefonicznie z konkretnym działem w […]

PRZYRODA – SŁONECZNIKOWY RAJ….

Czasami podróże dostarczają wiele ciekawych wrażeń. Takie pola słonecznikowe widziałam kiedyś na Węgrzech. Te jednak są nasze rodzime i równie atrakcyjne.   SŁONECZNIKOWY RAJ… STUDIO KADR….PRZYRODA – czasami podróże dostarczają wiele ciekawych wrażeń. Takie pola słonecznikowe widziałam kiedyś na Węgrzech. Te jednak są nasze rodzime i równie atrakcyjne.Autor: Lidia Jaźwińska Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny […]

LETNIE KONCERTY….

Kolejne wydarzenie z cyklu letnich koncertów odbędzie się 26 lipca w nowej sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie. WYSTAPIĄ: Antonio Soria – pianista, profesor klasy fortepianu, muzyki kameralnej, organów i teorii muzyki. Swoją edukację zdobywał w Conservatorio Superior de Música del Liceo w Barcelonie i Conservatoire National de Region de Bordeaux (Francja) pod […]

Pracownia laserowa w WTZ im. Jana Pawła II – otwarta

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II prowadzony przez Fundację Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji nieustannie podejmuje działania zmierzające do uatrakcyjnienia, w wielu obszarach, swojej oferty. Warsztat pracuje głównie na wzmacnianiu zasobów swoich uczestników prowadząc ich do nabycia cech i umiejętności niezbędnych do pojęcia i utrzymania pracy. Jedną z form rozwoju jest pracownia obróbki laserowej, która […]

Projekt Małopolska Niania 2.0 – wsparcie rodziców w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym……

Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców/opiekunów dzieci w wieku do lat 3, […]