Artyści Najmniejszej Scena Świata „TO POŻEGNANIE”….

Wystąpili:
Emilia Baczyńska
Filip Kot
Kacper Rokosz
Dawid Mik
Kabaret literacki rozpoczynający sezon artystyczny. Teksty W. Młynarskiego, A. Osieckiej oraz lokalnego artysty Andrzeja Króla.
Pełen subtelności, nastrojowej muzyki i recytacji koncert młodych artystów. To wydarzenie otworzyło kolejny etap pracy Najmniejszej Sceny Świata, ciągle się rozwijającej i doskonalącej. Niewątpliwymi liderami są jej twórcy Dawid Mik i Filip Kot.

 

Post Author: kadr