POMOC DLA BEZDOMNYCH – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE….

Ujemne temperatury i opady śniegu to trudne warunki dla osób bezdomnych. Urząd Miasta Tarnowa apeluje, aby nie pozostawać obojętnym na ich los, lecz informować o miejscach ich pobytu Straż Miejską lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Pomóżmy bezdomnym
Jak co roku w okresie zimowym miasto stara się nieść szczególną pomoc osobom bez dachu nad głową – pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pomagają w znalezieniu wolnego miejsca noclegowego oraz kierują do instytucji, w których mogą otrzymać darmowy ciepły posiłek. Istnieje także możliwość otrzymania specjalnego zasiłku. W tym roku podjęto także współpracę z Policją. Funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej oraz pracownicy socjalni będą sprawdzać potencjalne miejsca pobytu osób bezdomnych, kontrolować sytuację i w razie konieczności interweniować.
Informacje o osobach bezdomnych potrzebujących pomocy lub schronienia należy zgłaszać pod numerami telefonów 986 lub 14 621 14 25. Pamiętajmy, że odpowiednia reakcja może uratować życie. – Mieszkańców prosimy o współpracę. Dzięki zgłoszeniom o osobach pozostających na zewnątrz w niskich temperaturach, od kilku lat w Tarnowie nie mieliśmy żadnego przypadku zamarznięcia – dodaje Dorota Krakowska, zastępca prezydenta Tarnowa.
Poniżej zamieszczamy także wykaz jednostek, w których bezdomni mogą uzyskać pomoc w czasie złych warunków atmosferycznych.
SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE
Schronisko oraz noclegownia dla osób bezdomnych „Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej”, ul. Prostopadła 9a, tel. 14 622 39 78
PUNKTY WSPARCIA DORAŹNEGO DLA BEZDOMNYCH
Łaźnia dla Bezdomnych, ul. Prostopadła 9a, tel. 14 622 39 78
Kuchnia Caritas Diecezji Tarnowskiej, ul. Prostopadła 9a, tel. 14 622 39 78
Kuchnia św. Szymona przy klasztorze Ojców Bernardynów, ul. Bernardyńska 13, tel. 14 622 27 49
Punkt Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi, ul. Tuchowska 21, tel. 14 657 11 20
Info: UMT(lb)(mt)

Post Author: kadr