Marcin Pałach, dyrektor TCI, wśród 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce….

Marcin Pałch, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji, wśród 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce
Grupa ekspertów – w tym przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej, firm turystycznych, branżowych stowarzyszeń i mediów oraz dziekan WSTiE – wybrali 100 osób, które w mijającym roku miały największy wpływ na polską turystykę. Po raz pierwszy znalazł się na niej przedstawiciel Tarnowa – Marcin Pałach, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji oraz prezes Tarnowskiej Organizacji Turystycznej.
Ranking organizowany jest od 2016 r. przez biznesowy Magazyn Wasza Turystyka, skierowany do przedstawicieli branży turystycznej. W tegorocznej edycji wskazanych zostało rekordowo wielu kandydatów – aż 338 osób – spośród których Jury wybrało finałową „setkę”. Pełna lista „100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce 2020” dostępna jest na stronie https://www.waszaturystyka.pl/100-najbardziej-wplywowych…/
Wyróżnienie Marcina Pałacha jest uznaniem jego wieloletniej pracy na rzecz rozwoju turystyki zarówno lokalnej, małopolskiej, jak i na poziomie ogólnokrajowym.
Marcin Pałach całe swoje zawodowe życie związał z turystyką. Zostając dyrektorem TCI – wówczas działającego pod nazwą Tarnowskie Regionalne Centrum Koordynacji i Obsługi Turystyki – wprowadził standardy funkcjonowania jednostki oraz obsługi klientów, które zostały uznane za wzorcowe. Były one podstawą wielokrotnego nagradzania TCI tytułem najlepszego centrum informacji turystycznej w Polsce, łącznie z uznaniem go za „najlepsze z najlepszych” w roku 2013, pięćdziesiątym roku istnienia polskiego systemu informacji turystycznej.
Dyrektor Pałach jest pomysłodawcą oraz członkiem-założycielem Tarnowskiej Organizacji Turystycznej. Sprawuje również funkcję Prezesa Zarządu TOT. Organizacja realizuje liczne projekty związane z promocją i rozwojem turystyki regionu tarnowskiego. Do najważniejszych należą projekty inwestycyjne realizowane na terenie kilku gmin regionu i w samym Tarnowie oraz projekt promocji regionu poprzez enoturystykę. ENOTarnowskie zdobyło certyfikat Najlepszego Produktu Turystycznego Polskiej Organizacji Turystycznej w 2019 r.
Od sześciu kadencji Marcin Pałach jest również prezesem Forum Informacji Turystycznych – ciała doradczego Polskiej Organizacji Turystycznej. Jest również przedstawicielem miasta Tarnowa i członkiem Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
Zaangażowanie dyrektora Marcina Pałacha zostało wcześniej docenione Odznaką Honorową Ministra Gospodarki “Za zasługi dla turystyki”.
Obraz może zawierać: 1 osoba

Post Author: kadr