BUDŻET OBYWATELSKI 2021…

Od najbliższego poniedziałku, 21 września zgłaszać można projekty do budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa na 2021 rok. Tym samym po raz dziewiąty mieszkańcy Tarnowa zdecydują, na co przeznaczyć ponad cztery miliony dwieście tysięcy złotych, pochodzące z miejskiej kasy.

Propozycje przyjmowane będą do czwartku, 15 października. Głosowanie zaplanowano na drugą połowę grudnia, a ogłoszenie wyników odbędzie się 31 grudnia.

Formalna ocena projektów, w tym usunięcie braków nadających się do usunięcia, nastąpi do 30 października. Trzy dni później ogłoszona zostanie lista projektów niedopuszczonych do głosowania z przyczyn formalnych. Od tej decyzji odwołać będzie się można między 3 a 6 listopada, a odwołania te rozpatrzone zostaną przez Komisję Rady Ekonomiczną Rady Miejskiej w Tarnowie do 12 listopada. Do końca listopada przeprowadzona zostanie ocena merytoryczna projektów, które do 4 grudnia zaopiniowane zostaną przez Komisję Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie.

Cztery dni później, we wtorek 8 grudnia ogłoszona zostanie lista projektów niedopuszczonych do głosowania z przyczyn merytorycznych. Odwołania od tej decyzji składać będzie można – za pośrednictwem prezydenta Tarnowa – w dniach 9-14 grudnia do Komisji Ekonomicznej Rady Miejskiej w Tarnowie. Komisja rozpatrzy je do 16 grudnia, a dzień później ogłoszone zostaną projekty dopuszczone do głosowania.

Po opublikowaniu listy rozpoczną się działania informacyjne i promocyjne, dotyczące dopuszczonych do głosowania projektów, a w dniach 18-30 grudnia odbędzie się głosowanie nad wyborem projektów, które zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi 31 grudnia.

W ubiegłym roku do głosowania dopuszczonych zostało 26 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Tarnowa. Mieszkańcy mogli oddawać głosy na stronie internetowej www.bo.tarnow.pl (za pomocą Tarnowskiej Karty Miejskiej lub poprzez formularz głosowania) oraz przy użyciu kart papierowych. Łącznie oddano 12 tysięcy głosów ważnych (11961 elektronicznie oraz 39 na kartach papierowych).

(sm)

 

Obraz może zawierać: tekst „BUDŻET OBYWATELSKI 2021 Tarnowianie decydują, na Co wydać ponad 4 266 000 zł”

Post Author: kadr