Otwarto Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości…

W budynku przy ul. Wałowej 10, rozpoczyna działalność Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości. Jego koordynatorem jest Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa, a w części dotyczącej instytucji otoczenia biznesu – Tarnowski Klaster Przemysłowy.

Ideą projektu jest stworzenie nowoczesnego miejsca, ulokowanego w centrum miasta, w którym każdy przedsiębiorca lub potencjalny inwestor mógłby skorzystać z szeregu usług związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej.

Docelowo, w działalność TCP będą zaangażowane podmioty, które związane są z szeroko pojętym wsparciem dla biznesu, a realizacja zadań związana będzie m.in. z obsługą przedsiębiorców i inwestorów, Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), doradztwem dotyczącym możliwości ubiegania się o środki europejskie na prowadzenie biznesu, doradztwem w zakresie ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców, wsparciem przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków z Powiatowego Urzędu Pracy na uruchomienie oraz rozwój działalności gospodarczej, prowadzeniem strefy coworkingowej, prowadzeniem punktu informacyjnego dotyczącego Polskiej Strefy Inwestycji oraz doradztwem w zakresie współpracy międzynarodowej, transferu technologii, nowych trendów gospodarczych i wymiany doświadczeń.

W Tarnowskim Centrum Przedsiębiorczości działać będą: Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa, Strefa Przedsiębiorcy DESK, Klaster Przemysłowy, Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Krakowski Park Technologiczny. Partnerem TCP jest Krajowa Izba Gospodarcza.

Otwarcie Tarnowskiego Centrum Przedsiębiorczości…

STUDIO KADR…W dniu dzisiejszym, 14września 2020, dokonano uroczystego otwarcia Tarnowskiego Centrum Przedsiębiorczości.Jest to kolejne ważne miejsce na mapie Tarnowa, w pełni dostosowane do potrzeb obecnego lub potencjalnego przedsiębiorcy i inwestora, który bez konieczności przemieszczania się będzie mógł załatwić większość spraw związanych z prowadzeniem i rozwojem swojej działalności gospodarczej – podkreślił prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR Poniedziałek, 14 września 2020

Foto: Lidia Jaźwińska

Post Author: kadr