RIO POZYTYWNIE O WYKONANIU BUDŻETU 2019

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie o udzielenie absolutorium prezydentowi z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

W lipcu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Tarnowa. Wraz z wnioskiem wpłynęła pozytywna opinia o wykonaniu budżetu miasta za 2019 rok. Trzyosobowy skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wydał pozytywną opinię o wniosku.

Komisja Rewizyjna RM na dwóch posiedzeniach, 10 i 17 lipca, rozpatrzyła sprawozdania finansowe, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Tamowa za 2019 rok, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia komunalnego w mieście. Po analizie dokumentów i uwzględnieniu wyjaśnień złożonych w odpowiedzi na pytania zadane przez członków komisji, wyrazili oni pozytywną opinię o wykonaniu budżetu miasta za 2019 r. i skierowali do Rady Miejskiej w Tarnowie wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

Źródło:UMT Foto:P.Topolski

Post Author: kadr