Jest decyzja MEN. Przed wakacjami dzieci nie powrócą do szkoły…..

Kształcenie na odległość przedłużono do 26 czerwca, poinformował dzisiaj minister edukacji Dariusz Piatkowski. Zdaniem ministra nie zachodzi potrzeba, aby w tym roku szkolnym dzieci wracały do szkoły. Jednocześnie minister przedstawił wytyczne dotyczące wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Podczas konferencji minister Dariusz Piontkowski przedstawił liczbę zgłoszeń wypoczynku, jaka napłynęła do bazy wypoczynek.men.gov.pl. Podkreślił, że liczby te znacznie odbiegają od danych za ubiegły rok.

Zgłoszenia organizatorów wypoczynku w bazie wypoczynek.men.gov.pl:

1 154 – liczba zgłoszeń w bazie,
617 – liczba zgłoszeń zatwierdzonych przez kuratorów oświaty.
Prawie 25 tys. uczniów (24 476) planuje wyjechać w tym roku na zorganizowany wypoczynek:

krajowy – 17 063,
półkolonie – 5 339,
wyjazdy zagraniczne – 2 074.
Minister edukacji zaznaczył, że z budżetu państwa prawie 28 mln zł zostanie przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowywanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach konkursów organizowanych przez kuratorów oświaty.

W pierwszej kolejności z takiego wypoczynku skorzystają m.in. dzieci objęte pieczą zastępczą, pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne GIS, MZ i MEN
Minister Dariusz Piontkowski przypomniał, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowały szczegółowe wytyczne sanitarne dla organizatorów wypoczynku dzieci oraz młodzieży.

– Opublikowaliśmy informacje o tym, jak wypoczynek w okresie epidemii powinien być zarządzany. Musi być on przede wszystkim bezpieczny. Mamy wytyczne, które powinny spełnić organizacje, które będą organizowały wyjazdy – mówił minister edukacji.

Wytyczne te regulują m.in. liczbę uczestników wypoczynku, organizację odwiedzin i przebywanie osób z zewnątrz, postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia.

Dokument zawiera także porady i wskazówki dla rodziców wysyłających dzieci na letni wypoczynek. Rodzice i opiekunowie powinni zadbać przede wszystkim o to, aby dzieci udające się wypoczynek były zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźne.

Szczegółowe wytyczne sanitarne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku znajdują się na stronie MEN https://www.gov.pl/…/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis….

Obraz może zawierać: ludzie siedzą
Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi i dziecko
P

Post Author: kadr