MIESZKANIE ZA REMONT WKRÓTCE NABÓR….

Na początku czerwca ruszy kolejna edycja miejskiego programu „Mieszkanie za remont”, dzięki któremu w zamian za wyremontowanie należącego do miasta mieszkania, będzie można uzyskać umowę najmu na czas nieoznaczony.

Wykaz mieszkań dostępnych w trzecim już naborze do programu oraz termin składania wniosków opublikowany zostanie na stronie internetowej www.tarnow.pl. Z informacjami tymi będzie można zapoznać się również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4.

Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami o wynajem lokalu przeznaczonego przez przyszłego najemcę do remontu przyjmowane będą przez miesiąc od daty wywieszenia wykazu mieszkań. Szczegółowe zasady uczestnictwa w miejskim programie ogłoszone zostaną w najbliższym czasie.

Informacje na temat wynajmu lokali przeznaczonych do remontu można uzyskać w Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 (w pokojach numer 312 i 316) oraz pod numerami telefonów: 14 68 82 794, 14 68 82 716, 14 68 82 792 i 14 68 82 718.

Stefan Mikulski

Foto:Paweł Topolski

Post Author: kadr