Galeria HORTAR – Wystawa malarstwa i 80 urodziny profesora Stanisława Rodzińskiego….

Galeria HORTAR – Wystawa malarstwa i 80 urodziny profesora Stanisława Rodzińskiego….

Wieczór pełen doznań artystycznych, życzenia i gratulcje urodzinowe, słowa podziękowań JUBILATA i osiem urodzinowych tortów…

Stanisław Rodziński – malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, autor licznych publikacji o sztuce. W latach 1996–2002 pełnił funkcję rektora krakowskiej ASP. W latach 1981–1989 uczestnik Ruchu Kultury Niezależnej.

Uprawia malarstwo i rysunek, zajmuje się także krytyką artystyczną (teksty poświęcone przede wszystkim sztuce współczesnej, w tym sakralnej, publikuje głównie na łamach „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”), wykonywał prace rzeźbiarskie (cykl Pieta).

W dotychczasowym dorobku Rodzińskiego można wyodrębnić dwa wiodące obszary zainteresowań: pejzaż i, jak to określił Jerzy Nowosielski, „dramat chrystologiczny”; obok nich sporadycznie pojawia się martwa natura. Zdaniem Joanny Pollakówny, twórczość artysty („malarstwo bolesne” – jak pisze) stanowi jedność.
źródło: https://culture.pl/pl/tworca/stanislaw-rodzinski
GALERIA SZTUKI HORTAR – powstała w 2004 roku. Galeria jest w pełni finansowana ze środków prywatnych, która troszczy się o sferę duchową wszystkich miłośników twórczości artystycznej. Zapał i zaangażowanie właścicieli, pozwoliły na zorganizowanie dziesiątek wspaniałych wystaw dzieł najznakomitszych polskich artystów, którzy zechcieli zaszczycić GALERIĘ swoją obecnością.

Galeria HORTAR – Painting exhibition and the 80th birthday of Professor Stanisław Rodziński ….

An evening full of artistic sensations, birthday wishes and congratulations, words of thanks from the JUBILATE and eight birthday cakes …

Stanisław Rodziński – painter, professor at the Academy of Fine Arts Jan Matejko in Krakow, author of numerous publications on art. In the years 1996–2002 he was the rector of the Krakow Academy of Fine Arts. In the years 1981–1989 a participant in the Independent Culture Movement.

He practices painting and drawing, he is also involved in artistic criticism (texts primarily on contemporary art, including sacred, he publishes mainly in the pages of Tygodnik Powszechny and Znak), he has done sculptural works (Pieta series).

Rodziński’s current achievements can be divided into two main areas of interest: landscape and, as Jerzy Nowosielski put it, „christological drama”; next to them still life sporadically appears. According to Joanna Pollakówna, the artist’s work („painful painting” – as he writes) is one.
source: https://culture.pl/pl/tworca/stanislaw-rodzinski

HORTAR ART GALLERY – was founded in 2004. The gallery is fully financed from private funds, which cares for the spiritual sphere of all lovers of artistic creativity. The enthusiasm and commitment of the owners allowed organizing dozens of magnificent exhibitions of the works of the finest Polish artists who wanted to honor GALLERY with their presence.

Wystawa malarstwa i 80 urodziny profesora Stanisława Rodzińskiego….

Galeria HORTAR – Wystawa malarstwa i 80 urodziny profesora Stanisława Rodzińskiego….Wieczór pełen doznań artystycznych, życzenia i gratulcje urodzinowe, słowa podziękowań JUBILATA i osiem urodzinowych tortów…Stanisław Rodziński – malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, autor licznych publikacji o sztuce. W latach 1996–2002 pełnił funkcję rektora krakowskiej ASP. W latach 1981–1989 uczestnik Ruchu Kultury Niezależnej.Autor: Lidia JaźwińskaCała relacja zostanie zamieszczona na portalu: www.niezaleznyserwiskadr.com.plGaleria HORTAR – Painting exhibition and the 80th birthday of Professor Stanisław Rodziński ….An evening full of artistic sensations, birthday wishes and congratulations, words of thanks from the JUBILATE and eight birthday cakes …Stanisław Rodziński – painter, professor at the Academy of Fine Arts Jan Matejko in Krakow, author of numerous publications on art. In the years 1996–2002 he was the rector of the Krakow Academy of Fine Arts. In the years 1981–1989 a participant in the Independent Culture Movement.Author: Lidia JaźwińskaThe entire report will be posted on the website: www.niezaleznyserwiskadr.com.pl

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR Niedziela, 8 marca 2020

Photo: Lidia Jaźwińska

Post Author: kadr