Rozpoczęto rozbudowę kompostowni w Tarnowie…

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych rozpoczęło rozbudowę kompostowni. Koszt to prawie 13,8 mln zł, a na tę kwotę składają się pieniądze z UE i budżetu miasta. Rozbudowa zakończy się jeszcze w tym roku.
Na początek PUK zakupiło dwie kluczowe dla kompostowni maszyny: młyn i sito. Sito wykorzystywane jest do ostatniego etapu produkcji kompostu, czyli przesiania przetworzonych odpadów zielonych. urządzenie kosztowało niemal 800 tys. zł. Z kolei młyn, za który zapłacono 1,3 mln zł, służy do rozdrabniania większych odpadów, jak np. gałęzie. Ponadto wykorzystywany będzie do rozdrabniania niektórych odpadów wielkogabarytowych zbieranych w PUK. – To da dodatkowe korzyści w postaci łatwiejszego magazynowania, przeładunku i transportu odpadów tego typu – mówi Piotr Zieliński, zastępca kierownika składowiska w PUK.
Przypomnijmy, że do kompostowni trafiają selektywnie zebrane odpady zielone. Po wyładowaniu usuwa się z nich zanieczyszczenia nieulegające biodegradacji, a następnie przepuszcza przez młyn, który nie tylko rozdrabnia większe fragmenty, ale również równomiernie miesza różne składniki (liście, trawę itp.). Tak przygotowany materiał układa się w pryzmach, które przez kilka miesięcy co tydzień regularnie są przerzucane. Po tym czasie materiał przesiewany jest przez sito i powstaje wysokiej jakości kompost Fertilo.
Kompostownia powstanie obok nowopowstałego punktu PSZOK. Będzie nowocześnie wyposażona i znacznie większa niż dotychczasowa (funkcjonująca dotąd kompostownia zajmuje pół hektara powierzchni, nowa będzie miała nieco ponad hektar) – z przerabianych obecnie 6 tys. ton rocznie przerób wzrośnie do 10 tys. ton, z możliwością powiększenia.
Budowa nowej kompostowni jest koniecznością, bowiem od kilku lat wyraźnie widać wzrost dostarczanych do PUK odpadów zielonych. Na razie, by nie przekroczyć ustalonego w zezwoleniu limitu 6 tys. ton rocznie, od września 2019 r. PUK mocno ograniczyło przyjmowanie odpadów zielonych – są przyjmowane tylko z miasta i gminy Tarnów. Nowa kompostownia pozwoli przyjmować odpady z większego obszaru i tym samym zwiększyć zyski naszej spółki.

Post Author: kadr