Konferencja – „”Sztuka jako komponent procesu wychowania…”

Tarnów 8 października 2019

Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Piękno człowieka – konteksty wychowania”, finansowanego z budżetu miasta Tarnowa. Patronatem honorowym objęli ją: Andrzej Jeż, biskup tarnowski, Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty, Anna Pieczarka z Zarządu Województwa Małopolskiego i Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.

Organizatorzy i współorganizatorzy konferencji:
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Instytut Sztuki PWSZ w Tarnowie
Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie
Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie

Wystawy towarzyszące konferencji:
– Prace absolwentów Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie, z pracowni prof. Adama Brinckena
– Warsztat edukacji artystycznej – prof. Adam Brincken
– Konteksty – wystawa grafiki wydawniczej Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie. Organizacja
wystawy – dr Bartłomiej Bałut
– „W pięknym wnętrzu rodzą się piękne myśli” – aranżacja przestrzeni mieszkalnej, sprzyjającej
uruchomieniu potrzeby piękna i estetycznych przeżyć. Ekspozycja, prezentująca formy użytkowe
i realizacje wykonane przez uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie
– „O trudnych tematach, tabu i przełamywaniu schematów myślowych w komunikacie
wizualnym i projektowaniu graficznym” – prezentacja prac dyplomowych uczniów z pracowni
Magdaleny Kopczyńskiej – Kołodziej z Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. Organizacja
wystawy – dr Anna Śliwińska, mgr Joanna Niedbałowska – Hynek

 KULTURA I SZTUKA W WYCHOWANIU…cała galeria

"Sztuka jako komponent procesu wychowania…"

STUDIO KADR…Konferencja – ""Sztuka jako komponent procesu wychowania…"Organizatorzy i współorganizatorzy konferencji:Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w TarnowieStowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji TarnowskiejAkademia Sztuk Pięknych w KrakowieInstytut Sztuki PWSZ w TarnowieZespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w TarnowieZespół Szkół Plastycznych w TarnowieWystawy towarzyszące konferencji:- Prace absolwentów Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie, z pracowni prof. Adama Brinckena- Warsztat edukacji artystycznej – prof. Adam Brincken- Konteksty – wystawa grafiki wydawniczej Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie. Organizacjawystawy – dr Bartłomiej Bałut- "W pięknym wnętrzu rodzą się piękne myśli" – aranżacja przestrzeni mieszkalnej, sprzyjającejuruchomieniu potrzeby piękna i estetycznych przeżyć. Ekspozycja, prezentująca formy użytkowei realizacje wykonane przez uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie- "O trudnych tematach, tabu i przełamywaniu schematów myślowych w komunikaciewizualnym i projektowaniu graficznym" – prezentacja prac dyplomowych uczniów z pracowniMagdaleny Kopczyńskiej – Kołodziej z Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. Organizacjawystawy – dr Anna Śliwińska, mgr Joanna Niedbałowska – HynekAutor: Lidia Jaźwińska

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR Wtorek, 8 października 2019

Post Author: kadr