Seniorzy pytają Pani Poseł odpowiada….

W Międzyosiedlowym Klubie Aktywności Senioralnej odbyło się spotkanie z posłanką Urszulą Augustyn. Spotkanie przebiegało w bardzo przyjemnej atmosferze. Seniorzy mieli sporo pytań, wątpliwości, na które otrzymali odpowiedź. Należy się spotykać, należy dyskutować mówili seniorzy. Moim zadaniem i powinnością jest to by Państwu na wszystkie wątpliwości odpowiadać – podkreślała poseł Urszula Augustyn.

Autor:Anna Burda

 

Post Author: kadr