XXIX Dni Pamięci Żydów Galicyjskich – Galicjaner Sztetl.  Hawdala – ceremonia zakończenia Szabatu…

Hawdala – ceremonia zakończenia Szabatu. Inscenizacja ceremonii wraz z koncertem Zuzanny Ogorzelec i Macieja Marcinkiewicza. 

HAWDALA – w sobotę wieczorem, po zachodzie słońca Żydzi żegnają kolejny Szabat, recytując błogosławieństwa na wino, na zioła pachnące oraz na płomień świecy. Ceremonia hawdali, czyli rozdzielenia czasu odpoczynku od czasu powszedniego jest nieodłącznym elementem zakończenia Szabatu.
Hawdala może się odbywać w dowolnej chwili po zapadnięciu zmroku. Odbywa się zwyczajowo  w synagodze, po nabożeństwie wieczornym. Ale też może
(i powinna) odbywać się także w domu, jeśli któryś z członków rodziny nie miał okazji uczestniczyć w niej  w synagodze.

Świecę hawdalową trzyma jeden z członków rodziny (często dziecko). Napełniany jest kielich winem/sokiem winogronowym, aż płyn zacznie się przelewać poza krawędzie. Jest to symboliczne życzenie, aby błogosławieństwo „przepełniało”  cały nadchodzący tydzień.
Zapalana jest świeca. (w przypadku osoby samotnej, świeca powinna być w świeczniku). Podczas ceremonia hawdali wszyscy stoją w milczeniu aż do jej zakończenia.

Wydarzenie uświetnił koncert Zuzanny Ogorzelec i Macieja Marcinkiewicza.

Foto: Lidia Jaźwińska

Hawdala – ceremonia zakończenia Szabatu… Foto

Post Author: kadr