Uroczystość 90. rocznicy sprowadzenia prochów gen. Józefa Zachariasza Bema do Tarnowa…

Park Strzelecki, Mauzoleum generała Józefa Bema – Koncert symfoniczny „Msza Dziękczynna”

W uroczystości uczestniczyli: poseł Urszula Augustyn, władze samorządowe miasta na czele z prezydentem Tarnowa Romanem Ciepielą, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie Jakub Kwaśny wraz z radnymi, Rektor PWSZ w Tarnowie – Jadwiga Laska, przedstawiciele instytucji i placówek kultury, oświaty, służb mundurowych oraz mieszkańcy Tarnowa.

Goście zagraniczni: Adrienne Körmendy, konsul generalna Węgier w Krakowie, Sándor Nedeczky, konsul generalny Węgier we Wrocławiu, Imre Hirsch, przedstawiciel Kiskoros-miasta partnerskiego Tarnowa, Korinna Wesolowski, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema w Budapeszcie, Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Felczaka w Warszawie, Piotr Piętka, dyrektor Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum w Budapeszcie, József Virágh z Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum w Budapeszcie oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Węgier w Tarnowie.

Uroczystość 90. rocznicy sprowadzeni prochów gen. J. Bema…cz.1.
Uroczystość 90. rocznicy sprowadzenia prochów gen. J. Bema…cz.2.

Foto: Lidia Jaźwińska, Michał

Wieniec składają Adrienne Körmendy, konsul generalna Węgier, Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.
Wartę i asystę honorową pełnią harcerze z Hufca ZHP im. gen. J. Bema w Tarnowie

90. rocznica sprowadzenia prochów gen. Józefa Zachariasza Bema do Tarnowa…

Uroczystość 90. rocznicy sprowadzenia prochów generała Józefa Zachariasza Bema do Tarnowa…Wieniec składają Adrienne Körmendy, konsul generalna Węgier, Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.Wartę i asystę honorową pełnią harcerze z Hufca ZHP im. gen. J. Bema w TarnowieAutor: Lidia Jaźwińska

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR Poniedziałek, 1 lipca 2019

Punktem kulminacyjnym obchodów był koncert symfoniczny „Msza dziękczynna” w Parku Strzeleckim. Dzieło pod batutą Tomasza Tokarczyka wykonali wybitni polscy artyści: Orkiestra Sinfonia Viva, Górecki Chamber Choir, Chór Dominanta Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Camerata Jagiellonica. „Mszę dziękczynną” przygotował Paweł Muzyka.

Uroczystość 90. rocznicy sprowadzenia prochów gen.Józefa Zachariasza Bema do Tarnowa…

Uroczystość 90. rocznicy sprowadzenia prochów generała Józefa Zachariasza Bema do Tarnowa…Punktem kulminacyjnym obchodów był koncert symfoniczny „Msza dziękczynna” w Parku Strzeleckim. Dzieło pod batutą Tomasza Tokarczyka wykonali wybitni polscy artyści: Orkiestra Sinfonia Viva, Górecki Chamber Choir, Chór Dominanta Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Camerata Jagiellonica. „Mszę dziękczynną” przygotował Paweł Muzyka.W uroczystości uczestniczyli: Adrienne Körmendy, konsul generalna Węgier w Krakowie, Sándor Nedeczky, konsul generalny Węgier we Wrocławiu, Imre Hirsch, przedstawiciel Kiskoros-miasta partnerskiego Tarnowa, Korinna Wesolowski, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema w Budapeszcie, Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Felczaka w Warszawie, Piotr Piętka, dyrektor Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum w Budapeszcie, József Virágh z Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum w Budapeszcie oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Węgier w Tarnowie. Władze lokalne reprezentwali poseł Urszula Augustyn, prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, zastępca prezydenta Tadeusz Kkwiatkowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie Jakub Kwaśny wraz z radnymi,Rektor PWSZ w Tarnowie – prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska, przedstawiciele instytucji i placówek kultury, oświaty, służb mundurowych oraz mieszkańcy Tarnowa.Autor: Lidia Jaźwińska

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR Poniedziałek, 1 lipca 2019

Post Author: kadr