Otwarcie „Rodzinnego Domu Seniora….

”Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jego wykonawcą jest: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie ulica Kochanowskiego 32. Placówka zapewnia dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w wieku 60+, całkowicie bezpłatnie (dla 30 osób). Jest bardzo dobrze wyposażona i dostosowana do potrzeb osób starszych, gwarantując im pełne bezpieczeństwo, aktywny wypoczynek oraz integrację pokoleniową.

Wartość projektu: 3 172 243,95 PLN w tym dofinansowanie z UE 2 696 407,35 PLN wkład własny: 237 600,00 PLN.

W uroczystości otwarcia placówki uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego na czele z Zastępcą Prezydenta Dorotą Krakowska, przedstawiciele Izby Rzemieślniczej, zaprzyjaźnionych organizacji i stowarzyszeń, kadra placówki, młodzież, a przede wszystkim grupa seniorów.

Okolicznościową część artystyczną przygotowali uczniowie Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Tarnowie. Były też podziękowania, gratulacje udanego pomysłu na placówkę oraz życzenia owocnej pracy.

Galeria

RODZINNY DOM SENIORA OTWARTY…

RODZINNY DOM SENIORA…

STUDIO KADR…Otwarcie „Rodzinnego Domu Seniora….” „Rodzinny Dom Seniora” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorem projektu jest: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie ulica Kochanowskiego 32. Okres realizacji projektu: 01.04.2018r. do 31.03.2021r. Placówka zapewniaja dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w wieku 60+. Gratulacje, podziekowania i życzenia owocnej pracy dla twórców projektu i jego realizatorów przekazała Zastępca Prezydenta Tarnowa Dorota Krakowska.CZĘŚĆ PIERWSZA WYDARZENIA

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR Czwartek, 6 czerwca 2019

Otwarcie "Rodzinnego Domu Seniora"….

STUDIO KADR…Otwarcie „Rodzinnego Domu Seniora….”Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jego wykonawcą jest: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie ulica Kochanowskiego 32. . Placówka zapewnia dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w wieku 60+, całkowicie bezpłatnie. Cześć artystyczna przygotowana przez uzniów Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR Czwartek, 6 czerwca 2019

Post Author: kadr