KARTA TARNOWSKIEGO SENIORA….

 

437 osób otrzymało w ubiegłym roku Kartę Tarnowskiego Seniora, uprawniającą do ulg i zniżek przy korzystaniu z miejskich instytucji oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych. W opublikowanym właśnie „Raporcie o stanie miasta” Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w 2018 roku odnotował ponad 7,1 tysiąca ulgowych wejść z użyciem karty.

W ubiegłym roku Gmina Miasta Tarnowa dopłaciła do wstępów ulgowych dla seniorów blisko 28 tysięcy złotych. Od początku programu, prowadzonego od 2014 roku, wydano 2796 Kart Tarnowskiego Seniora. W roku 2017 było ich 439. Karta jest jedną ze składowych prowadzonej przez miasto polityki pro-senioralnej, adresowanej do osób w wieku 65+, zameldowanych w Tarnowie. Jej celem jest wsparcie kondycji materialnej starszych mieszkańców miasta, umożliwienie im korzystania z szerokiej gamy usług na preferencyjnych finansowo warunkach i zachęcenie do sięgania po różnorodne i interesujące formy spędzania wolnego czasu. Karta Tarnowskiego Seniora uprawnia do ulg i zniżek, oferowanych przez instytucje miejskie oraz zewnętrzne podmioty komercyjne, działające w dziedzinach takich jak edukacja i rozwój, sport i rekreacja, kultura i rozrywka, usługi medyczne, usługi motoryzacyjne, gastronomia i hotelarstwo, doradztwo, Internet, apteki i różnorodne usługi. Na szczególną uwagę zasługują zniżki oferowane przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Teatr im. Ludwika Solskiego, Miejską Bibliotekę Publiczną, BWA, Muzeum Okręgowe, Tarnowskie Centrum Kultury, a także Centrum Sztuki Mościce. Tarnowscy seniorzy najchętniej korzystają z oferty właśnie tych instytucji. Osoby, które ukończyły 70 rok życia są uprawnione do bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach tarnowskiej komunikacji miejskiej, na podstawie dokumentu, potwierdzającego wiek uprawnionego lub specjalnego biletu, wydanego przez Urząd Miasta Tarnowa na wniosek seniora.

Tarnowska polityka senioralna obejmuje również między innymi doroczne obchody Tarnowskiego Tygodnia Seniora, przygotowywane przez urząd miasta i organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych. Każda z dotychczasowej edycji gromadziła ponad 300 uczestników. Z kolei z zajęć, prowadzonych w ramach działalności Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej w 2017 i 2018 roku skorzystało łącznie ponad 1,2 tysiąca osób.

Info: Dominika Motak
Wydział Komunikacji Społecznej UMT

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, chmura, niebo i na zewnątrz

Post Author: kadr