XVI LO w Finale Ogólnopolskiego Konkursu „Deutsch hat Klasse” tz.„Niemiecki ma Klasę”…

Wizyta Komisji Konkursowej z Instytutu Goethego z Warszawy w XVI LO

Drużyna XVI LO pod opieką p. Agnieszki Juśko znalazła się w FINALE Ogólnopolskiego Konkursu „Deutsch hat Klasse” organizowanego przez Instytut Goethego w Warszawie.
Partnerami przedsięwzięcia są: Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec.
W związku z przejściem do finału szkołę odwiedziła komisja z Instytutu Goethego w Warszawie. Panie Ewa Ostaszewska i Monika Łagowska przeprowadziły wywiad z p. Dyrektorem Piotrem Duszą i opiekunem grupy p. Agnieszką Juśko oraz drużyną w składzie: Maria Bożek- 2c, Sara Łabak- 2c, Joanna Wojnicka- 2c, Mariola Plebanek- 1c, Patrycja Jarmuła- 3a oraz Jarosław Łątka-3b.
Ostateczne wyniki podane zostaną pod koniec maja. Ale już na dzień dzisiejszy znalezienie się w Ogólnopolskim Finale jest ogromnym sukcesem.
Celem konkursu jest kształtowanie przestrzeni w klasie i stworzenie optymalnych warunków do nauki oraz wdrażanie zasad partycypacji zgodnie z głównymi hasłami konkursu:
WSPÓŁPRACA!
WSPÓŁDECYDOWANIE!
WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ!
Uczniowie wspólnie, zgodnie z zasadami partycypacji, dokonali zmian w wyglądzie sali języka niemieckiego.
Powstały nowe pomoce dydaktyczne, przede wszystkim plakaty leksykalne i gramatyczne. Udało się zaangażować lokalną społeczność. Pomysły uczniów wcielano sukcesywnie w życie, powstał „kalendarz urodzin”, słowniczek potrzebnych na lekcji zwrotów.
Uczniowie nauczyli się współpracować ze sobą, odpowiedzialnie podchodzić do zadań i poświęcać czas wolny nawet w sobotę.
W konkursie XVI LO wzięło udział już po raz drugi, rywalizując z 68 drużynami z całej Polski.

Obraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie siedzą i w budynku
Obraz może zawierać: 9 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, buty i w budynku
Obraz może zawierać: 7 osób, ludzie siedzą i w budynku
+2
Obraz może zawierać: 6 osób, uśmiechnięci ludzie, w budynku

Post Author: kadr