Stowarzyszenie „ICH LEPSZE JUTRO” zaprasza na „Otwarty Dzień Dziecka – darmowe porady dla rodziców”…

 

Dzień otwarty, porady dla rodziców, zabawy i poczęstunek dla dzieci – to wszystko czeka na tych, którzy w sobotę, 1 czerwca odwiedzą placówki Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie. Przedszkole „Mały Książę” i Poradnia z Zespołem Wczesnego Wspomagania Rozwoju organizują dzień otwarty.

W Dzień Dziecka każdy będzie mógł zwiedzić gabinety Poradni i sale przedszkolne, poznać metody terapii, porozmawiać ze specjalistami, a także zapisać dziecko na bezpłatne zajęcia w Poradni i Przedszkolu.

Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO ma się czym pochwalić. W zasobach Poradni i Przedszkola są cztery gabinety integracji sensorycznej, podłoga interaktywna zwana magicznym dywanem, „Mówiki”, czyli protezy mowy w nowoczesnych tabletach, sala doświadczania świata z systemem nowoczesnych punktów świetlnych, tablice interaktywne z programami multimedialnymi i pakietami rewalidacji.

Przedszkole przygotowuje specjalną ofertę dla dzieci niewidomych i słabowidzących. Trwają zapisy do nowej grupy przedszkolnej dla takich uczniów, która rozpocznie działalność 1 września.

– Na dzieci czekają balony, zabawy i poczęstunek. Rodziców zapraszamy do darmowych konsultacji – zapowiada Katarzyna Niemiec, zastępca dyrektora Przedszkola „Mały Książę” do spraw dydaktycznych. Niepokojące obserwacje rodziców związane z rozwojem dzieci mogą zostać od razu zgłoszone specjalistom, którzy zaproponują odpowiednią terapię.

Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO prowadzi w Tarnowie przedszkole dla dzieci z autyzmem, niedowidzących i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, poradnię z zespołem wczesnego wspomagania rozwoju i sieć gabinetów integracji sensorycznej.

Dzień otwarty potrwa od 8.00 do 16.00.

 

 

Post Author: kadr