Publiczne Przedszkole Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi ma już 25 lat…

Tarnów 18 maja 2019

Publiczne Przedszkole Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie, świętowało dzisiaj 25. lat swojego istnienia. Przedszkole to funkcjonuje od 1994 r., a jako placówka z oddziałami integracyjnymi od 1999 r.

Z tej okazji w przedszkolnych ogrodach odbył się uroczysty piknik. Uczestniczyły w nim przedszkolaki ich rodziny, przyjaciele przedszkola i zaproszeni goście. Z okazji tak pięknego JUBILEUSZU, życzenia przedszkolakom złożył prezydent Tarnowa Roman Ciepiela oraz przewodnicząca Rady Rodziców Maria Kanior .

Były wspólne występy, zabawy, mnóstwo atrakcji i urodzinowy tort. Dopisywały humory i piękna słoneczna pogoda.

Dodajmy, iż: „W chwili obecnej do 5 oddziałów integracyjnych uczęszcza 19 dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Integracja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieci w normie rozwojowej jest formą pomocy i wsparcia, w której wszyscy odnoszą korzyści. Dzieci w grupie przedszkolnej wzajemnie się rozumieją i akceptują, dzielą wspólnie radosne i mniej radosne chwile. Integrują się podczas poznawania otaczającej rzeczywistości, co stanowi najlepszą i najefektywniejszą formę terapii. Spontanicznie uczą się tolerancji, rozwijają wrażliwość i umiejętność dostrzegania potrzeb drugiego człowieka. Dzieci w naturalny sposób uczą się właściwego stosunku do  niepełnosprawnych rówieśników, współdziałają z nimi na co dzień a  także służą pomocą w każdej sytuacji. Wczesne spotkanie z problemami innych pozwala oczekiwać, że w przyszłości staną się ludźmi asertywnymi i otwartymi. Przedszkole integracyjne jest miejscem, w którym kształtuje się empatia, koleżeńskość i akceptacja inności”.

GALERIA:

Post Author: kadr