Tarnowski klaster dla studentów…

 

Mateusz Zawadzki, student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zajął I miejsce w konkursie, który towarzyszył ogólnopolskiej konferencji „Przedsiębiorczość w XXI w”. Odbyła się ona w tarnowskiej PWSZ. Patronat nad nią objął Tarnowski Klaster Przemysłowy.

Mateusz Zawadzki wygłosił referat pt. ,,Zbieranie metali kolorowych jako specyficzna forma przedsiębiorczości w XXI wieku”. Gratulacje oraz 1,5 tys. zł odebrał z rąk Roberta Wardzały, prezesa TKP, który ufundował nagrody dla trojga najlepszych uczestników.

W sumie podczas konferencji jury wysłuchało 14 wystąpień. Druga nagroda powędrowała do Marzeny Stanek, studentki Politechniki Rzeszowskiej, a trzecią wywalczyła Anna Orchel-Szeląg z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

– Poziom przedstawionych prac był naprawdę wysoki. Studenci poruszali tematy istotne dla współczesnej gospodarki i ekologii, prezentowali oryginalny punkt widzenia na kwestie ekonomiczne – mówi Robert Wardzała, prezes TKP. – Cieszę się, że klaster mógł uhonorować młodych, zdolnych ludzi.

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych odbyła się po raz ósmy. Otworzył ją wykład zatytułowany „Rola instytucji otoczenia biznesowego dla budowy potencjału gospodarczego Tarnowa na przykładzie działalności Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A.”, który wygłosił prezes Robert Wardzała.

Źródło: Wojciech Nowak PWSZ

Obraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją

Post Author: kadr