Adam Bartosz otrzymał nagrodę im. Księdza Stanisława Musiała…

Tarnów 8 luty 2018 – restauracja Stara Łaźnia w Tarnowie.

W środę (6 luty 2019), Adam Bartosz otrzymał nagrodę im. Księdza Stanisława Musiała. Nagroda jest przyznawana za podejmowanie społecznych inicjatyw na rzecz pojednania Polsko/Chrześcijńsko-Żydowskiego.Drugim laureatem tegorocznej nagrody jest teolog, biblista, prymas-senior abp Henryk Muszyński.

Nagrodę ustanowił Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Jej fundatorami są Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła, której przewodniczy Rektor UJ.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się w piątek 1 marca w Urzędzie Miasta Krakowa.

Patron Nagrody, ks. Stanisław Musiał SJ (1938-2004), był wytrwałym rzecznikiem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, konsekwentnie krytykował wszelkie przejawy antysemityzmu i ksenofobii, za co uhonorowano go m.in. Nagrodą im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. Od 1981 roku był redaktorem „Tygodnika Powszechnego”, a w latach 1990-1991 zastępcą redaktora naczelnego. Publikował także m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Wprost”, „Polin” i „Midraszu”. Ks. Musiał był autorem ważnej książki piętnującej grzech antysemityzmu pt. „Czarne jest czarne”.

Przypomnijmy: Adam Bartosz to także laureat czwartej edycji NAGRODY SPECJALNEJ POLIN, przyznana w grudniu 2018.

Adam Bartosz to były długoletni dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie. To wybitny znawca kultury i historii Romów oraz Żydów, który jest jednym z inicjatorów Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej oraz pomysłodawcą obchodów Dni Pamięci Żydów Galicyjskich w Tarnowie i okolicznych miejscowościach.

Autor: Lidia Jaźwińska

 

 

Post Author: kadr