Jakub Kwaśny przewodniczący Rady Miejskiej w składzie TRS…

Tarnów 31 stycznia 2019

Jakub Kwaśny Przewodniczący Rady Miasta Tarnowa został decyzją Rady, wybrany do Tarnowskiej Rady Seniorów. Zgodnie ze Statutem w składzie Tarnowskiej Rady Seniorów, Rada Miasta ma dwóch swoich przedstawicieli. W związku z utratą mandatu radnej przez panią Barbarę Koprowską, Rada Miasta podjęła decyzję o wyborze na jej miejsce pana Jakuba Kwaśnego. Gratulujemy panu przewodniczącemu wyboru i liczymy na owocną współpracę, a pani Barbarze Koprowskiej dziękujemy za pracę w TRS.

Post Author: kadr