PROGRAM „WOJSKO W SZKOLE”….

Dzięki uczestnictwu w II edycji pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, uczniowie XVI LO im. AK w Tarnowie otrzymali nowy sprzęt wojskowy.

CEL PROGRAMU

Program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących klasy wojskowe ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu o programy autorskie, czego efektem był różny poziom otrzymanej wiedzy wojskowej i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas.

Program pilotażowy, który uruchomiony został 1 września br., będzie trwał dwa lata (dwa semestry w klasie II, jeden semestr w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej) i będzie miał formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Powyższe zajęcia będą się odbywały przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON.

W ramach programu szkoła otrzymała 58 tyś. złotych z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz 14,5 tyś. złotych z budżetu Miasta Tarnowa – poinformował dyrektor Piotr Dusza.

« 1 z 2 »
PROGRAM „WOJSKO W SZKOLE”  przekazanie sprzętu
Obraz może zawierać: 5 osób
https://www.facebook.com/NSerwisKADR/videos/814019022273270/

Post Author: kadr