Otwarcie „Słoneczne Wzgórze” i „Bezpieczna Przystań”…

Tarnów 14 stycznia 2018

Otwarcie hotelu „Słoneczne Wzgórze”, prowadzonego przez osoby niepełnosprawne i ośrodka wytchnieniowego, wspierającego opiekunów osób niesamodzielnych „Bezpieczna Przystań”. W otwarciu uczestniczyli m.in. poseł Urszula Augustyn, Marta Malec-Lech – członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Roman Ciepiela Prezydent Tarnowa, Wioletta Wilimska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, burmistrzowie i wójtowie – partnerzy projektu,Benedykt Zygadło, kierownik oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie.

« 1 z 2 »

Otwarte placówki mieszczą się w nowym budynku, który powstał w miejscu dawnego internatu przy ulicy Sanguszków 28 A. Zadaniem „Bezpiecznej Przystani” – Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych – jest wspieranie opiekunów, stale zajmujących się osobami chorymi i niepełnosprawnymi w Tarnowie i subregionie tarnowskim. Chorzy, otoczeni fachową opieką medyczną, będą mogli spędzić w placówce czas, potrzebny ich opiekunom na odpoczynek, podratowanie zdrowia, czy załatwienie własnych spraw rodzinnych i osobistych. Opieka nad osobami samodzielnymi angażuje ich bliskich często przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, dlatego takie wsparcie jest bardzo potrzebne. Podczas uroczystości prezydent miasta przypomniał, że z prośbą o stworzenie miejsca, w którym ich podopieczni byliby bezpieczni i pod dobrą opieką zwrócili się ich opiekunowie. – Padła wówczas publiczna deklaracja, że ten problem zostanie rozwiązany, i dzisiaj możemy powiedzieć – tak, stało się, mamy to w Małopolsce. W „Bezpiecznej Przystani” znajdzie się też nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzone będą szkolenia, warsztaty oraz grupy wsparcia dla opiekunów. Pierwszych podopiecznych „Przystań” przyjmie w lutym. Zajmował się nimi będzie wykwalifikowany personel, liczący 25 osób. Za kilka dni ruszy strona internetowa z informacjami dla opiekunów osób niesamodzielnych.

Hotel „Słoneczne Wzgórze” (działający w ramach Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywizacji Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”) zatrudnia ponad 40 pracowników, którzy obsługują hotelową kuchnię, restaurację, recepcję, zaplecze konferencyjne i zajmują się ogrodem. Wszyscy przeszli odpowiednie szkolenia w ramach aktywizacji zawodowej. To osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności i ich pełnosprawni i niepełnosprawni opiekunowie, trenerzy pracy. Hotel ma 50 miejsc. Jest dostosowany do potrzeb gości z niepełną sprawnością. W budynku znajdują się trzy sale konferencyjne, a hotelowa restauracja organizuje także imprezy okolicznościowe. – To miejsce pracy dla osób niepełnosprawnych, którym obiektywnie trudniej znaleźć zatrudnienie. Będą zarabiały na swoje utrzymanie, a jednocześnie świadczyły usługi innym – mówił prezydent miasta. Pierwsi goście będą mogli skorzystać z oferty hotelu w lutym.

W uroczystości otwarcia udział wzięli przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego, który wyraził zgodę na dofinansowanie placówek z funduszy unijnych, parlamentarzyści ziemi tarnowskiej, pracownicy obu placówek i włodarze ościennych gmin, które partycypują w projekcie „Bezpieczna Przystań”. Marta Malec – Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego podkreślała, to ważny dzień dla Tarnowa i regionu tarnowskiego. – Otwieramy placówki, które będą służyć najbardziej potrzebującym – mówiła i przypomniała, że samorząd Małopolski przeznaczył blisko 42 miliony złotych na działania, wspierające opiekunów rodzinnych, a na terenie województwa działa 10 zakładów aktywności zawodowej, na które w ubiegłym roku przekazanych zostało blisko 7 milionów złotych. W tym roku będzie to 8,5 miliona, a wsparcie trafi również do otwartych dziś placówek. – Życzę powodzenia, aby hotel i centrum rozwijały się i służyły regionowi tarnowskiemu – mówiła Marta Malec – Lech. Posłanka Urszula Augustyn podkreślała, że otwierane dzisiaj miejsce to efekt współpracy wielu osób. – Są tu w większości ludzie, którzy wiedzą, co oznacza opieka nad słabszymi, potrzebującymi naszej empatii, wsparcia i pomocy. Wiedzą, jak ważne jest aby opiekun mógł choćby odrobinę odpocząć i nabrać sił i nadziei, że to, co robi, jest najważniejsze na świecie. Życzę wszystkim, żeby to miejsce było miejscem prawdziwego wytchnienia i wiary, że każdy ma w sobie wiele talentów i umiejętności. Benedykt Zygadło, kierownik oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie podkreślał, że problematyka zatrudniania osób niepełnosprawnych jest bliska reprezentowanej przez niego instytucji. – Życzę, by wszyscy zaangażowani w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych byli aniołami – stróżami, z którymi idzie się ramię w ramię – mówił, odwołując się do zacytowanego przez siebie wiersza niepełnosprawnego poety z Krakowa, Pawła Kękusia.

Koszt budowy oraz wyposażenia hotelu i centrum wyniósł nieco ponad 28 milionów złotych. Ta kwota obejmuje również projekty szkoleniowe. Blisko 19 milionów złotych pochodzi z funduszy unijnych, reszta to pieniądze z budżetu miasta.

Tekst: Daniela Motak
Foto: Lidia Jaźwińska

 SŁONECZNE WZGÓRZE i BEZPIECZNA PRZYSTAŃ…

SŁONECZNE WZGÓRZE I BEZPIECZNA PRZYSTAŃ OTWARTE

Tarnów 14 stycznia 2018.Otwarcie hotelu „Słoneczne Wzgórze”, prowadzonego przez osoby niepełnosprawne i ośrodka wytchnieniowego, wspierającącego opiekunów osób niesamodzielnych „Bezpieczna Przystań”. Otwarcia dokonali: Marta Malec-Lech – członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Roman Ciepiela Prezydent Tarnowa, Agnieszka Hulska – Dyrektor Ośrodka ZAZ Słoneczne Wzgórze wraz z przedstawicielami zespołu pracowników (osoby niepełnosprawne) oraz Iwona Wałaszek dyrektor Bezpieczna Przystań.Prowadzenie: Lucyna Bielatowicz – zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej UM Tarnowa.

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR Poniedziałek, 14 stycznia 2019

Post Author: kadr