Ogólnopolska akcja „RODACY BOHATEROM” w Tarnowie…

Rewelacyjna grupa wolontariuszy z XVI LO, szkoły podstawowej Nr 14 i Nr 24 w Tarnowie, przez kilkanaście dni pracowała przygotowując paczki, a jednocześnie kwestując i zbierając potrzebne artykuły spożywcze, odpowiadając na apel ogólnopolskiej akcji „RODACY BOHATEROM”.

W piątek 21 grudnia w/w organizatorzy zawieźli z Tarnowa do Krakowa rekordową ilość – 135 pełnych paczek, ale to jeszcze nie koniec akcji, która jeszcze trwa…

Na akcję RODACY BOHATEROM – koordynowaną w Tarnowie przez Joannę i Tomasza Przygodów wraz z XVI LO im. Armii Krajowej oraz Szkołę Podstawową Nr 14 i 24 odpowiedziały:

• Przedszkola Nr 1 ,6, 15, 19, 24, 33 w Tarnowie, Zespół Szkolno Przedszkolny w Jadownikach,
• Szkoły Podstawowe Nr 20 w Tarnowie, Zespół Niepublicznych Niepłatnych Szkół w Tarnowie ul. Błotna, Szkoła Podstawowa w Joninach, Odporyszowie, Rzepienniku Marciszewskim, Brzozówce, Machowej, Ryglicach, Łękawicy, Rutce, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jadownikach,
• X IV , XVI LO w Tarnowie, ZSOiT w Tarnowie, CKZiU w Tarnowie,
• Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSZ w Tarnowie,
• Firmy: Castorama, Auchan, MEGAel i Drukarnia F4
• osoby prywatne

Organizatorzy za pośrednictwem KADRU dziękują wszystkim szkołą, firmą i osobom prywatnym za wspaniałą współpracę (…) Oto treść:

„JESTEŚCIE WIELCY. Dziękujemy uczniom Zespołu Niepublicznych Niepłatnych Szkół w Tarnowie ul. Błotna, Szkoły Podstawowej Nr 24 i pani Annie Halskiej za piękne własnoręcznie wykonane kartki świąteczne oraz pani Agnieszce Szajer i panu Sebastianowi Król – Łęgowski z Fundacji Pracownia Kreatywna, którzy przywieźli do nas kartki i stroiki wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tarnowie. Dziękujemy naszym wolontariuszom pani Anecie Górowskiej nauczycielowi SP 24 w Tarnowie, Maciejowi Wardzale, Aleksandrze Wilk, Damianowi Czechowskiemu, Martynie Kwaśny, Katarzynie Duraczyńskiej, Jarkowi Łątce, Maciejowi Ostrowskiemu, Mai Majchrzak, Julii Mietelskiej, Szymonowi Ogarkowi, Oliwii Brożek, Karolowi Dudzie, Annie Cetnar, Patrycji Madej, Oli Kawie i Patrycji Dudzie za bezinteresowną pomoc i przede wszystkim za to, że im się chce…”

Tarnów stanął na wysokości zadania i kolejny raz udowodnił, że wiele można zrobić we wspólnym, wielopokoleniowym działaniu, mając dobre wzorce i oddanych bezinteresownej pracy ludzi – do których niewątpliwie należą wszyscy wymienieni wolontariusze i koordynatorzy akcji.

« 1 z 2 »

 

 

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR Sobota, 22 grudnia 2018

 

Ogólnopolska akcja RODACY BOHATEROM w Tarnowie…

TRZEBA TYLKO CHCIEĆ… Wspaniały finał ogólnopolskiej akcji RODACY BOHATEROM w Tarnowie, organizowanej przez XVI LO im. AK w Tarnowie, szkołę podstawową Nr 14 im. Stefana Jaracza i szkołę podstawową Nr 24 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Koordynatorzy akcji Joanna i Tomasz Przygoda, nauczyciele w/w szkół. Piękna i udana akcja, wiele empatii i wsparcia ze strony różnych środowisk pokazanych na filmie oraz we wcześniejszym materiale.Podziękowania należą się także Dyrekcji XVI LO i SP Nr 24 za udostępnienie pomieszczeń szkolnych by wolontariusze mogli pracować nad przygotowaniem paczek.Cała relacja zbiorcza filmowa i foto na portalu: www.niezaleznyserwiskadr.com.pl

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR Sobota, 22 grudnia 2018

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR Sobota, 22 grudnia 2018

 

 

 

 

 

 

Post Author: kadr