Podsumowanie projektu „Senioralna Przestrzeń w Kulturze”…

Seniorzy Uniwersytetu III Wieku przy PWSZ w Tarnowie, zakończyli realizację projektu pt. „Senioralna Przestrzeń w Kulturze”. Obejmował on następujące zadania: warsztaty muzyczne, warsztaty teatralne, spotkania w Muzealnym Salonie III Wieku – podróżnicy Paweł Krysa, Ewa Tutaj, wycieczkę do Teatru Słowackiego w Krakowie, Wieczór Poezji i Muzyki Patriotycznej.

Realizacja wszystkich zadań przebiegała bardzo sprawnie. Wynikające z projektu zadania zostały zrealizowane ciekawie, z dużą aktywnością seniorów. Charakteryzowała je różnorodność form, dostosowana do ich potrzeb i zainteresowań. Projekt w pełni spełnił założone cele. Koordynatorem projektu była pani Marta Garwol.

Zadanie 1: Warsztaty Muzyczne

Zadanie 2: Warsztaty teatralne

Zadanie 3. Muzealny Salon III Wieku – Paweł Krysa

Zadanie 4. Muzealny Salon III Wieku – Marta Tutaj

Zadanie 5. Wycieczka do Teatru Słowackiego w Krakowie

Zadanie 6. Wieczór Poezji i Muzyki Patriotycznej

Post Author: kadr