Promocja „Tarnowskich Dialogów Naukowych”…

 Sala Lustrzana, 7 grudnia 2018 – promocja „Tarnowskich Dialogów Naukowych”. W uroczystej sesji inauguracyjnej uczestniczyli samorządowcy, przedstawicie nauki i biznesu, obecni i byli studenci PWSZ w Tarnowie. Redaktorem naczelnym TDN jest dr hab. Michał Nawrocki prof. PWSZ. Projekt okładki jest autorstwa Dariusza Kobylańskiego. Sesję poprowadziła dr Eliza Krzyńska – Nawrocka.

Jak podkreślił we wstępie profesor Nawrocki „Tarnowskie Dialogi Naukowe” to recenzowane czasopismo, którego podstawowym celem jest upowszechnianie nauki, przyjmujące formułę rocznika ukazującego się w wersji papierowej oraz elektronicznej. Na jego zawartość składają się artykuły ściśle naukowe oraz teksty o charakterze popularyzatorskim. Czasopismo to chce łączyć w sobie dorobek środowiska lokalnego z perspektywami szerszymi, stąd też przy silnym nacisku na tarnowskie fundamenty tej inicjatywy za kluczowy uznać należy jej ogólnopolski i międzynarodowy wymiar. To ostatnie wyraża się w składzie rady naukowej oraz doborze autorów (koniec cyt.).

Ukazanie się TDN jest przykładem nie tylko aktywności środowiska naukowego, ale przede wszystkim potrzebą pokazywania jego osiągnięć, także na gruncie tarnowskim.

« 1 z 2 »

Opublikowany przez Lidia Jaźwińska Sobota, 8 grudnia 2018

W programie wydarzenia miał miejsce znakomity wykład „O kłamstwie i o kłamstwach” – dr hab. Michała Nawrockiego prof. PWSZ, redaktor naczelny TDN (relacja filmowa cz.1, 2)

„O kłamstwie i o kłamstwach” cz.1

Wykład "O kłamstwie i o kłamstwach" – prelegent dr hab. Michał Nawrocki prof. PWSZ, redaktor naczelny TDN -cz.1

Tarnów 7 grudnia 2018 – Sala Lustrzana – promocja Tarnowskich Dialogów Naukowych…Podczas uroczystej sesji wykład "O kłamstwie i o kłamstwach" – wygłosił dr hab. Michał Nawrocki prof. PWSZ, redaktor naczelny TDN.Wykład przyjęto z ogromnym zainteresowaniem zarówno ze względu na jego tematykę, jak i profesora Nawrockiego, znanego i cenionego za wiedzę, fachowość, a przede wszystkim za niekonewncjonalność swoich wykładów. Część 1

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR Sobota, 8 grudnia 2018

„O kłamstwie i o kłamstwach” cz.2

Wykład "O kłamstwie i o kłamstwach" – dr hab. Michał Nawrocki prof. PWSZ, redaktor naczelny TDN – cz.2

Tarnów 7 grudnia 2018 – Sala Lustrzana – promocja Tarnowskich Dialogów Naukowych…Wykład "O kłamstwie i o kłamstwach" – dr hab. Michał Nawrocki prof. PWSZ, redaktor naczelny TDN – część 2Cała relacja z wydarzenia na portalu: www.niezaleznyserwiskadr.com.pl

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR Sobota, 8 grudnia 2018

Post Author: kadr