Nagroda POLIN dla Adama Bartosza…

4 grudnia br. po raz czwarty przyznano doroczną Nagrodę POLIN. Spośród 110 zgłoszeń z całej Polski kapituła konkursu wyłoniła 7 nominowanych. Nagroda POLIN trafiła do rąk Tomasza Wiśniewskiego, założyciela Społecznego Muzeum Żydów Białegostoku.

Kapituła konkursu, której przewodniczy Marian Turski, szef Rady Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, każdego roku nominuje, nagradza i wyróżnia osoby, organizacje pozarządowe, instytucje prywatne i publiczne, które w ostatnich latach wykazały się ważnym, niekonwencjonalnym, niezwykłym działaniem, postawą, dziełem, wypowiedzią o istotnym wpływie na społeczną świadomość historii polskich Żydów oraz na budowanie relacji polsko–żydowskich.

Jednym z dwóch laureatów nagród specjalnych, przyznawanych przez dyrektora Muzeum POLIN, został Adam Bartosz, prezes Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie.

W uzasadnieniu stwierdzono m.in., że Adam Bartosz był przez wiele lat dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Jest wybitnym znawcą kultury i historii Romów oraz Żydów, jednym z założycieli Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej, a także pomysłodawcą obchodów Dni Pamięci Żydów Galicyjskich w Tarnowie i okolicznych miejscowościach.

Post Author: kadr