Gala Dni Honorowego Krwiodawstwa w Tarnowie…

Tarnów 4 grudnia 2018

W Sali Lustrzanej w Tarnowie, kolejny już raz odbyła się uroczysta Gala z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. Podczas uroczystości uhonorowano odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz okolicznościowymi medalami zasłużonych krwiodawców, Kluby Honorowych Dawców Krwi, szkoły oraz partnerów i sojuszników Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy na co dzień wspierają działalność organizacji.

Galę uświetnił koncert Uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie pod kierunkiem dr Alicji Płonki.

W uroczystości wraz z krwiodawcami, uczestniczyli m.in.: Zbigniew Starzec – Wicewojewoda Małopolski, Jolanta Zatorska – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, Jerzy Kornaus wiceprezes Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Bartłomiej Bieniasz – wiceprezes Polskiego Czerwonego Krzyża, Stefan Wrona Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego, Tomasz Stelmach-Etatowy Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Tarnowie, Komendant Miejski Policji mł. insp. Mariusz Dymura, st. bryg. mgr inż. Piotr Szpunar Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, Irena Stelmaszczuk – Nyczaj – zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

Wszystkim krwiodawcom podziękowania przekazali: wicewojewoda Zbigniew Starzec,Jolanta Zatorska – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Tarnowie dla Powiatu Grockiego – Stefan Wrona.

ODZNACZENI:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej DUDA uhonorował odznaczeniami państwowymi zasłużonych działaczy Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
1.Pani Urszula Pacwa- Wiceprezes Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI:
2.Tomasz Burnat – prezes Klubu HDK PCK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Odznaką Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu odznaczeni zostali:

– Marek Mielczarek – Klub HDK PCK przy ATB Tamel
– Krzysztof Dubarek – Klub HDK PCK przy ATB Tamel
– Zbigniew Pasierbek – Klub HDK PCK przy ATB Tamel
– Andrzej Rutkowski – Klub HDK PCK przy ATB Tamel
– Jacek Marecki ATB – Klub HDK PCK przy ATB Tamel
– Andrzej Kania ATB – Klub HDK PCK przy ATB Tamel
– Grzegorz Popiela – Klub HDK PCK przy ATB Tamel
– Jarosław Florek – Klub HDK PCK przy ATB Tamel
– Grzegorz Broda – Klub HDK PCK przy ATB Tamel

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi stopnia I otrzymują: ( mężczyźni po 18 litrach kobiety po 15 litrach)

– Pan Andrzej Wieczorek – Klub HDK PCK przy OR PCK w Tarnowie
– Pani Barbara Sowińska – Klub HDK PCK przy Węźle PKP w Tarnowie

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi stopnia III otrzymują: ( mężczyźni po 6 litrach kobiety po 5 litrach)

– Pan Paweł Starzyk – Klub HDK PCK przy Węźle PKP w Tarnowie

Odznaką Honorową PCK II stopnia

-Lucyna Czapla – Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Tarnowie
– Lidia Jaźwińska – Niezależny Serwis Informacyjny Kadr
– Krzysztof Kołaciński – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie
– Klub HDK PCK przy ATB Tamel

Odznaką Honorową PCK IV stopnia

– Zbigniew Bartoń – Węzeł PKP
– Jakub Batko – Klub HDK PCK przy ATB Tamel
– Władysław Dębicki – Azoty
– Andrzej Kania – Klub HDK PCK przy ATB Tamel
– Grzegorz Moszczyński – Klub HDK PCK przy ATB Tamel
– Irena Stelmaszczuk –Nyczaj – Wydział Zdrowi i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa
– Zbigniew Pasierbek – Klub HDK PCK przy ATB Tamel
– Ryszard Pikul – Klub HDK PCK przy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Z okazji 60- lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego okolicznościowymi medalami odznaczył:

– Lida Barabasz – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Oddział Terenowy w Tarnowie ul. Szpitalna
– Bogusława Witek- Zając – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Oddział Terenowy w Tarnowie ul. Lwowska
– Anna Rogowska-Bąk – PWSZ
– Dorota Rybska – PWSZ
– Zofia Krężel – OR PCK w Tarnowie
– Maria Kawa – Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
– Marzena Gawron – Zespół Szkół Technicznych
– Grzegorz Dzierwa – III LO
– Piotr Załęski – Zespół Szkół Budowlanych
– Piotr Grochola – CKZiU
– Małgorzata Gajda – AZOTY
– Krzysztof Kowalski – AZOTY
– Waldemar Kaziród – AZOTY
– Krzysztof Kurtyka- AZOTY
– Piotr Moździerz- AZOTY
– Marek Panek – AZOTY
– Andrzej Solak – AZOTY
– Piotr Skowron – AZOTY
– Krzysztof Chuderski – Restauracja Stara Łaźnia
– Tomasz Malisiewicz – LMR Marketing
Marta Owczyńska – Dyrektor Kol-Med w Tarnowie
– Franciszka Rejkowicz – Zakład Linii Kolejowych Nowy Sącz
– Andrzej Siemieński – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Przewozów Regionalnych z siedziba w Krakowie „POLREGIO”
– Władysław Jagiencarz – Prezes Klubu HDK PCK przy MPK w Tarnowie
– Mieczysław Nytko – Klub HDK PCK przy MPK w Tarnowie
– Mariusz Babiarz-
– Tomasz Gawron –
– Jacek Marecki – ATB Tamel

Za wieloletnie promowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz organizowanie otwartych akcji oddawania krwi na terenie Miasta Tarnowa powiatu tarnowskiego podziękowania otrzymują :

– I LO w Tarnowie
– II LO w Tarnowie
– III LO w Tarnowie
– XVI LO
– Zespół Szkół Technicznych
– CKZiU w Tarnowie
– Zespół Szkół Budowlanych
– Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
– Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych
– Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych
– Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

Starosta Tarnowski w uznaniu zasług za realizację szczytnych idei, propagowania i rozwoju honorowego krwiodawstwa wśród społeczności Powiatu Tarnowskiego uhonorował „Groszem Ziemskim Tarnowskim”- Pana Jerzego Kornausa- Wiceprezesa Polskiego Czerwonego Krzyża

W okresie od 01.09.2017r. do 30.06.2018r., uczniowie szkół i studenci, uczestniczyli w XV Edycji Turnieju „ Młoda Krew Ratuje Życie” . Uczniowie i studenci uczestniczący w akcji na terenie Małopolski oddali łącznie 1523 litry krwi, w tym uczniowie dziewięciu szkół ponadgimnazjalnych oddali łącznie 652 litry krwi, a studenci uczelni wyższych oddali 871 litrów krwi.
– Wyniki z etapu okręgowego zostaną ogłoszone w jubileuszowym roku 2019 kiedy to Polski Czerwony Krzyż obchodził będzie swoje święto setnej rocznicy. Dyplomy zostaną wręczone na uroczystej Gali zorganizowanej przez Małopolski Oddział Okręgowy PCK.( wyniki do odczytania).

Natomiast w klasyfikacji Ogólnopolskiej Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” mamy zaszczyt poinformować państwa, że III miejsce w kategorii „Wskaźnik Aktywności” zajął Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oddział w Tarnowie- Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.

Całość organizacyjna i koordynowanie wydarzeniem: Ewelina Nowak i Stefan Wrona

« 1 z 2 »

Więcej zdjęć na:https://www.facebook.com/pg/NSerwisKADR/photos/?tab=album&album_id=2241768682765888

Dni Honorowego Krwiodawstwa w Tarnowie…

Sala Lustrzana, uroczystość z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. Delegacja uczniów XVI Liceum Ogólnokształcącego im. AK w Tarnowie złoży znicze pamięci pod Grobem Nieznanego Żołnierza – cz.2

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR Wtorek, 4 grudnia 2018

DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA…

Sala Lustrzana – Gala z okazji DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA. Koncert w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie.

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR Wtorek, 4 grudnia 2018

Post Author: kadr