Projekt: Z radością odkrywamy świat na nowo – podsumowanie projektu, zakończenie roku…

Zadanie  publiczne Województwa Małopolskiego  z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego  oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych”. Zadanie zrealizowano  w dniach 24.05-30.11.2018 r

Jak podkreśliła koordynator projektu Marta Garwol, założone cele zadania publicznego „Z radością odkrywamy świat na nowo” zostały w pełni zrealizowane. Realizacja projektu stanowiła praktyczne wdrożenie idei „uczenia się przez całe życie. Udało się stworzyć warunki do pogłębienia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności .Udało się wyzwolić kreatywność, rozwinąć talenty i pasje , oraz zachowania twórcze seniorów. Trwałą wartością była dostrzegalna w przestrzeni publicznej aktywizacja społeczna i kulturalna pokolenia 60+ . Działania służyły budowaniu nowego wizerunku seniora i wykorzystaniu zasobów aktywności społecznej i poczucia zintegrowania ze społeczeństwem. Projekt przyczynił się do przeciwdziałania marginalizacji seniorów w sferze społecznej oraz  wpłynął na kreowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej, przyczynił się również do przełamania  stereotypów  dotyczących starości nie tylko wśród młodszego pokolenia, lecz również wśród samych seniorów.

I tak zrealizowano 2 godziny wykładów . z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia 

1 godzina to wykład prof Jana Kozłowskiego Dlaczego powinniśmy obawiać się zmiany klimatu w trosce o zdrowie” oraz –1 godzina wykład Pani mgr Marii Gajdy pt „profilaktyka badań nowotworowych”

oraz 2 godziny seminaryjne z zakresu religioznawstwa  pana dr Andrzeja Gerlacha pt „Kościół Powszechny i jego współczesne problemy”.

Wykłady i seminaria .Wzbogaciły wiedzę słuchaczy i stały się inspiracją do jej pogłębienia. Środki uzyskane w ramach realizowanego zadania publicznego „Z radością odkrywamy świat na nowo” posłużyły pozyskaniu nowych wykładowców .

Uczenie sie w tym projekcie jest rzecza najwazniejszą ale ten projekt równiez miał wyzwalać kreatywność i dawac szanse na rozwoj pasji.

I tak projekt marszalkowski wspieral finansowo wszystkie 3 rodzaje warsztatow, warsztaty muzyczne zespołu wokalnego fermata, /efektem pracy warsztatowej to koncert w dniu dzisiejszym Wolnośc jest w nas” /warsztaty kabaretu PIN -ktory pokazał juz spektakl teatralny Divertimento w Tarnowskim teatrze / oraz grupe tworcza VENA./ w dniu 22 11 odbyl sie w Galerii Hortar uroczysty 10 Jubileuszowy Wernisaż prac malarskich wernisaz ArtSenior V /

Wystepy tych trzech grup twórczych cieszą się dużą popularnością i przyciągają uwagę nie tylko słuchaczy UTW.

W tym projekcie założono 2 spotkania pod nazwa Senior Zdrowy i Stylowy, które zostały zrealizowane w dniach 14.11. 2018 i 23.11.2018 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im Jana Szczepanika .

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się otwarte  spotkania w ramach Muzealnego Salonu III Wieku, miedzy innymi wirtualne podróże po swiecie, spotkania z twórcami kultury, pasjonatami, hobbystami.

Zrealizowano 4 salony w ramach projektu.

Na rynku w piwnicach Muzeum gościliśmy

– Janusza Foszcza oraz  ks.Roberta Piechnika, którzy opowiadali nam o  Ladakh -kraina wysokich przełęczy’oraz ‚Pólnocne Indie’

– Kazimierz Tischner  – “Pamięć o Ks Józefie Tischnerze.”  Oraz gościliśmy

– Stanisława Kolbusza  Prezesa Stowarzyszenia – Ekosystem Dziedzictwa Natury , który opowiadał o ‚Biologicznej  ochronie zdrowego życia’

Kino dojrzałe   to nowe zadanie w projekcie. To utworzenie po projekcji filmu Filmowego Klubu dyskusyjnego w oparciu o współprace z Tarnowskim Centrum Kultury i Kinem Marzenie.

Zrealizowano 3 spotkania filmowe.

Kler

Dywizjon 303

Zimna wojna

Akademia Zdrowego Seniora w tym ćwiczenia ogólno – usprawniające 20 godzin , weekend Zdrowia i wypoczynku w Szczawnicy oraz Tarnowski Marsz po Zdrowie w Żukowicach  uświadomiły słuchaczom jak zadbać o zdrowie  indywidualne, jak  redukować ból poprzez ćwiczenia, jak walczyć z chorobami wieku starszego, służyły podniesieniu wiedzy w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia oraz tworzenia modelu aktywnego i zdrowego stylu życia,

Senioralia Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Na placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie już po raz piąty odbyły się Ogólnopolskie Senioralia. To jedno z największych wydarzeń integrujących środowiska seniorów z całej Polski. Na przybyłych uczestników czekały liczne atrakcje m. in.: przemarsz z kościoła Mariackiego do kina Kijów.Centrum, bezpłatne wykłady i badania oraz różnego rodzaju rozrywki.

Największą wartością realizowanych zadań jest ich trwały efekt widoczny w kilku płaszczyznach tj:

–  wypromowanie aktywnego stylu życia seniorów

–  zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym i komunikacji interpersonalnej

– wyzwolenie kreatywności , udoskonalenia zdolności artystycznych, rozwój pasji twórczych

– zmniejszenie poczucia życiowego wyobcowania zmniejszenie skali wykluczenia , kulturalnego i społecznego

– tworzenie modelu zdrowego życia, potrzeby aktywności fizycznej i profilaktyki zawodowej

Projekt koordynowała Marta Garwol

 

Post Author: kadr