Projekt „Z radością odkrywamy świat na nowo”….

Projekt „Z radością odkrywamy świat na nowo”- realizowany na UTW przy PWSZ w Tarnowie. Projekt jest zadaniem publicznym Województwa Małopolskiego  z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego  oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych”. Czas realizacji: 24.05 – 30.11.2018.

Założone cele zadania publicznego „Z radością odkrywamy świat na nowo” zostały w pełni zrealizowane. Realizacja projektu stanowiła praktyczne wdrożenie idei „uczenia się przez całe życie. Udało się stworzyć warunki do pogłębienia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności .Udało się wyzwolić kreatywność, rozwinąć talenty i pasje , oraz zachowania twórcze seniorów. Trwałą wartością była dostrzegalna w przestrzeni publicznej aktywizacja społeczna i kulturalna pokolenia 60+

Zrealizowano 2 godziny wykładów z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia oraz 2 godziny seminaryjne z zakresu religioznawstwa .

Wykłady i seminaria .Wzbogaciły wiedzę słuchaczy i stały się inspiracją do jej pogłębienia. Środki uzyskane w ramach realizowanego zadania publicznego „Z radością odkrywamy świat na nowo” posłużyły pozyskaniu nowych wykładowców .

Projekt „Z radościa odkrywamy świat na nowo” wspierał finansowo wszystkie 3 rodzaje warsztatow: warsztaty muzyczne zespołu wokalnego Fermata, warsztaty teatralne  kabaretu PIN oraz warsztaty grupy  twórczej VENA.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się otwarte  spotkania w Muzealnym Salonie III Wieku, miedzy innymi wirtualne podróże po swiecie, spotkania z twórcami kultury, pasjonatami, hobbystami.

Na rynku w piwnicach Muzeum Okręgowego w Tarnowie  gościliśmy podróżników- Janusza Foszcza oraz  ks.Roberta Piechnika,

– Kazimierza Tischnera  – “Pamięć o Ks Józefie Tischnerze,”

– Stanisława Kolbusza  Prezesa Stowarzyszenia – Ekosystem Dziedzictwa Natury , który opowiadał o ‚Biologicznej  ochronie zdrowego życia’

Kino dojrzałe  to utworzenie po projekcji filmu Filmowego Klubu dyskusyjnego w oparciu o współprace z Tarnowskim Centrum Kultury i Kinem Marzenie. Zrealizowano 3 spotkania filmowe.

Największą wartością realizowanych zadań jest ich trwały efekt widoczny w kilku płaszczyznach tj:

–  wypromowanie aktywnego stylu życia seniorów

–  zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym i komunikacji interpersonalnej

– wyzwolenie kreatywności , udoskonalenia zdolności artystycznych, rozwój pasji twórczych

– zmniejszenie poczucia życiowego wyobcowania zmniejszenie skali wykluczenia , kulturalnego i społecznego

Tekst/foto Marta Garwol

"Ksiądz Józef Tischner " – Kazimierz Tischner , Jerzy Pal…

STUDIO KADR NA ŻYWO…Muzealny Salon III Wieku – Rynek 3. "Ksiądz Józef Tischner " – Kazimierz Tischner , Jerzy Pal opowiadają o życiu i twórczości ks. Józefa Tischnera – fragment spotkania – zwiastun wydarzenia.Przypomnijmy, iż MUZEALNE SALONY III Wieku, to od kilku lat atrakcyjna i lubiana przez słuchaczy forma spotkań z ciekawymi ludźmi reprezentującymi rózne obszary wiedzy, która realizowana jest przez UTW przy PWSZ w Tarnowie w partnerstwie z Muzeum Okręgowym w Tarnowie.Koordynator Muzealnych Salonów: wiceprezes UTW Jan Starostka.

Opublikowany przez Tarnowska Rada Seniorów Piątek, 26 października 2018

 

 

 

 

Post Author: kadr