Quest – Tarnów Pierwsze Niepodległe. Premierowe przejście…

31 października w setną rocznicę odzyskania przez Tarnów niepodległości odbyło się premierowe przejście Questu – Tarnów Pierwsze Niepodległe. Jak informuje koordynatorka i pomysłodawczyni projektu Katarzyna Sypek, Quest jest narzędziem edukacyjnym, które udostępnia i interpretuje dziedzictwo miasta. Ma formę karty – ulotki z zilustrowanymi zagadkami, które wskazują trasę przejścia i kierunki poruszania się. Zagadki prowadzą uczestnika questu po miejscach ważnych, związanych z lokalną historią. Quest jest spacerem, lekką wyprawą, trwa ok. 1 godzinę. Celem poszukiwania jest samodzielne odkrycie miejsc, które pełniły kluczowe funkcje 100 lat temu, dlatego na trasie questu wyjawiamy cechy współczesnych budynków z historią w tle. Jednakże głównymi bohaterami questu są osoby i organizacje, ich funkcje i dokonania. W ten sposób uczestnik questu odkrywa nazwiska lokalnych działaczy – architektów wolności. Poznaje ówczesne nazwy ulic, kieruje uwagę na pomniki i tablice poświęcone sławnym tarnowianom oraz poznaje struktury wojskowe i organizacje. Ta ciekawa forma reinterpretacji przeszłości łatwo i bezpłatnie aktywizuje każdą grupę wiekową, oferując dostępną kartę – ulotkę w Pałacu Młodzieży, w Muzeum Okręgowym oraz w Tarnowskim Centrum Informacji. To również działanie mikrospołeczne, które jest elementem świętowania rocznicy niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem, że Tarnów był pierwszym miastem w Polsce, które ją odzyskało. Prezydent Miasta Tarnowa objął zadanie honorowym patronatem. Spacer rozpoczyna się pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza, prowadzi ulicami na styku dzielnic: Starówki i Piaskówki, do mety, którą jest……sami się Państwo przekonajcie, w niecałą godzinę. Quest – Tarnów Pierwsze Niepodległe może służyć uczniom, podczas lekcji historii i WOS, rodzinom
z dziećmi, osobom starszym, jest uniwersalny, dostępny, bo biegnie po publicznym obszarze
i można nim przechadzać się o każdej porze dnia, bez przewodnika.
W ramach zadania przygotowano 10 tys. egzemplarzy questu. Quest został zrealizowany przez Tarnowskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „PAŁAC” wraz
z partnerami: Pałacem Młodzieży w Tarnowie, Muzeum Okręgowym w Tarnowie
i Tarnowskim Centrum Informacji.
Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.

Quest – Tarnów Pierwsze Niepodległe. Premierowe przejście…

STUDIO KADR NA ŻYWO…31 października w setną rocznicę odzyskania przez Tarnów niepodległości odbyło się premierowe przejście Questu – Tarnów Pierwsze Niepodległe. Jak informuje koordynatorka i pomysłodawczyni projektu Katarzyna Sypek, Quest jest narzędziem edukacyjnym, które udostępnia i interpretuje dziedzictwo miasta. Ma formę karty – ulotki z zilustrowanymi zagadkami, które wskazują trasę przejścia i kierunki poruszania się. Zagadki prowadzą uczestnika questu po miejscach ważnych, związanych z lokalną historią. Quest jest spacerem, lekką wyprawą, trwa ok. 1 godzinę. Celem poszukiwania jest samodzielne odkrycie miejsc, które pełniły kluczowe funkcje 100 lat temu, dlatego na trasie questu wyjawiamy cechy współczesnych budynków z historią w tle. Jednakże głównymi bohaterami questu są osoby i organizacje, ich funkcje i dokonania. W ten sposób uczestnik questu odkrywa nazwiska lokalnych działaczy – architektów wolności.Autor:A.Burda

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR Środa, 31 października 2018

 

Post Author: kadr