Podsumowanie konkursu „PSZCZELE OPOWIEŚCI” oraz wręczenie nagród…

Tarnów 17 października 2018.

W Urzędzie Miasta Tarnowa, odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom konkursów:
˗ plastycznego o tematyce ekologicznej „Pszczele opowieści – o pszczołach i ich pozytywnym wpływie na nasze życie”.

˗ na wykonanie prezentacji multimedialnej „Z życia pszczół”.

Konkursy zorganizowane zostały w ramach kampanii „Zabawy z ekologią – promowanie postaw proekologicznych wśród tarnowian”, współfinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Ich organizatorem był Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa.

W podsumowaniu konkursów i wręczeniu nagród uczestniczył prezydent Roman Ciepiela, zastępca prezydenta Jadwiga Stankiewicz i dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Marek Kaczanowski.

Celem konkursów była popularyzacja roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnej rzeczywistości. Ponadto konkursy miały na celu zachęcenie młodych ludzi do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów, zaczerpnięcia wiedzy na temat roślin miododajnych i pszczelarstwa. Bardzo cieszy fakt, że prace konkursowe cechowała wnikliwość w temat zagrożeń wynikających z masowego ginięcia pszczół.

Pszczoły pełnią bardzo istotną rolę w przyrodzie – niemal 80 % gatunków roślin w Polsce wymaga zapylania. Pszczoły zapylając gatunki dziko rosnące zapewniają zachowanie bioróżnorodności, stanowiącej obfitość gatunków roślin i związanych z nimi zwierząt, a więc całych ekosystemów. Co więcej, rola pszczół obecnie nawet wzrasta w sytuacji zmniejszania się liczebności populacji dzikich zapylaczy (pszczół samotnic, trzmieli itp.) niszczonych przez chemizację rolnictwa, rozwój przemysłu, dewastację naturalnych zbiorowisk, urbanizację, zanieczyszczanie gleby, wody i powietrza.

Do konkursu plastycznego zgłosiło się 8 tarnowskich przedszkoli. Wykonane prace cechowały się wysokim poziomem artystycznym, dużymi wartościami merytorycznymi oraz ciekawym przesłaniem ekologicznym, zgodnym z podanym tematem.
Poprzez konkurs pragnęliśmy, by już najmłodsi zrozumieli pożyteczny wpływ populacji pszczół na rolnictwo i uprawę roślin, a także poznali zagrożenia populacji pszczół oraz sposoby ich ochrony.

Komisja konkursowa, po obejrzeniu wszystkich prac postanowiła nagrodzić plakaty wykonane w następujących przedszkolach:

Ÿ I miejsce – Przedszkole Publiczne nr 3 w Tarnowie oraz Przedszkole Publiczne nr 32
w Tarnowie
Ÿ II miejsce – Przedszkole Publiczne nr 4 w Tarnowie oraz Przedszkole Publiczne nr 27
w Tarnowie
Ÿ III miejsce – Przedszkole Publiczne nr 6 w Tarnowie oraz Specjalne Przedszkole w Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie

Ÿ wyróżnienie – Przedszkole Publiczne nr 8 „Pod Stokrotką” w Tarnowie
Ÿ wyróżnienie – Przedszkole w Zespole Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia Siódemka

W konkursie na wykonanie prezentacji multimedialnej przyznano następujące nagrody:

w kategorii szkoły podstawowe:
Ÿ I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 24 w Tarnowie oraz Szkoła Podstawowa nr 9
w Tarnowie
Ÿ II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 25 w Tarnowie oraz Szkoła Podstawowa w Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie
Ÿ III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 8 w Tarnowie

w kategorii szkoły ponadpodstawowe:
Ÿ I miejsce – Gimnazjum nr 7 w Tarnowie
Ÿ II miejsce – XX Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

oraz wyróżnić prezentacje wykonane w:
Ÿ Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie
Ÿ Szkole Podstawowej nr 5 w Tarnowie
Ÿ Szkole Podstawowej nr 17 w Tarnowie

« 1 z 2 »

Podsumowanie konkursu "Pszczele opowieści"…

Podsumowanie konkursu "Pszczele opowieści" oraz wręczenie nagród zwyciężcom i uczestnikom – fragment spotkania.

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR Środa, 17 października 2018

 

 

Post Author: kadr