Dzień Nauczyciela i podpisanie porozumień z partnerami krajowymi i zagranicznymi w SP nr 20 w Tarnowie…

Uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 20 w Tarnowie oraz podpisanie porozumień z partnerami krajowymi i zagranicznymi – dyrektorami szkół polskich i Partnerem Szkoły Górnikiem Zabrze. W trakcie uroczystości wyróżniający się w pracy nauczyciele otrzymali NAGRODĘ DYREKTORA.

Delegacje szkół polskich i placówek współpracujących ze SP 20 uczestniczące w uroczystości:

1. Gimnazjum im. JPII z Wilna(Litwa) – z dyrektorem szkoły Panem Adamem Błaszkiewiczem
2. Delegacja z Obwodowego Związku Polaków Żytomierszczyzny (Ukraina) – z Prezesem Zarządu Panią Wiktorią Laskowską Szczur
3. Szkoła z polskim językiem nauczania z Hnojnika (Czechy) z dyrem szkoły Panem Tadeuszem Gryczem
4. Szkoła im. Dózsa György z Veszprem – z dyrektorem szkoły Panem Lengyel Károly i wicedyrektorem Panią Halmayné Badacsonyi Márta
5. Szkoła Katolicka im. Szilágyi Erzsébet w Veszprem – z dyrektorem Panem György Halmay.

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Rady Rodziców SP 20 i Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie.
W większości ww placówki te funkcjonują na terenach Kresów II Rzeczypospolitej.

W dniu 12 października 2018 roku dyrektor SP20  Andrzej Kot podpisał porozumienie z dyrektorami szkół z Wilna, Żytomierza, Hnojnika. Podpisanie nastąpiło w obecności ok. 120 osób (nauczycieli, pracowników szkoły, sponsorów oraz Przyjaciół szkoły). Formułują one ramy organizacyjne dla realizacji współpracy i wymiany młodzieży pomiędzy tymi szkołami. Spotkanie było również wstępem do rozpoczęcia przez szkołę obchodów 100 rocznicy niepodległości Tarnowa i Polski. Udział delegacji szkół z Kresów był dodatkowym podniesieniem rangi tego wydarzenia w szkole.

 

Opublikowany przez Lidia Jaźwińska Niedziela, 14 października 2018

Dzień Nauczyciela w SP Nr 20 w Tarnowie…

Nauczyciele z SP Nr 20 w Tarnowie, działający w nauczycielskim KABARECIE, postanowili dla swoich koleżanek, kolegów w tym zaproszonych emerytów i przyjaciół szkoły, przygotować okolicznościowy występ artystyczny – cz.1.

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR Poniedziałek, 15 października 2018

 

Post Author: kadr