Edukacja cyfrowa Tarnów 4.0

Edukacja cyfrowa Tarnów 4.0

Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela podpisał dziś porozumienie z Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. Ośrodek zapewni tarnowskim szkołom kompleksowe wsparcie merytoryczne w rozumieniu procesów cyfryzacji i uczeniu o nich. –  Musimy to zrobić dla młodego pokolenia, któremu przychodzi żyć w zupełnie nowym środowisku – mówił prezydent miasta podczas dzisiejszego spotkania na Sali Lustrzanej.

Projekt, wspomagający rozwój szkół, jest – za pośrednictwem dyrektorów –  skierowany do nauczycieli szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz do nauczycieli wychowania przedszkolnego. Obejmie wszystkie tarnowskie szkoły i przedszkola. Jego pierwszym etapem będzie diagnoza pracy, dzięki której oferowane przez ośrodek wsparcie będzie odpowiadało konkretnym potrzebom poszczególnych placówek. W opinii dyrektora ORKE, Przemysława Klugego zaproponowane przez ośrodek rozwiązania odpowiedzą na bardzo różne potrzeby w wielu różnych sferach edukacji. – Będziemy się koncentrować na obszarze konferencji cyfrowych nauczycieli po to, żeby jak najlepiej wykorzystać sprzęt, który już jest w szkołach i ten, który się w nich pojawi – mówił dyrektor ORKE. Projekt ma pomóc uczniom w rozwijaniu umiejętności kreatywnego myślenia, a także przygotować ich na to, że w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości będą prawdopodobnie wiele razy w życiu zmieniać pracę i branżę.

Dla tarnowskich przedszkoli projekt przewiduje wsparcie nauczycieli we wdrażaniu dzieci do programowania przez zabawę do nauki i zapoznawaniu ich w bezpieczny sposób z cyfrowymi technologiami. Pomoże w tym sympatyczna maskotka Scotty Go!, która jest częścią gry edukacyjnej o tej samej nazwie i może towarzyszyć uczniom aż do ósmej klasy podstawówki, „rosnąc” i zmieniając się wraz z dzieckiem. Projekt przewiduje też powstanie raportu z podsumowaniem przebiegu i efektów szkoleń. Całość zakończy się konferencją, prezentującą efekty zmian. Część projektu, obejmująca przygotowanie diagnozy dla szkół podstawowych ruszy w najbliższych tygodniach. Koszty projektu sfinansowane zostaną przez Urząd Miasta Tarnowa. Negocjacje w sprawie kwoty trwają.

Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych informuje, że przeszkolił ponad 120 tysięcy nauczycieli w całym kraju i że współpracuje z pięciuset trenerami i sześćdziesięcioma autorami. ORKE legitymuje się akredytacją Mazowieckiego Kuratora Oświaty, jego organem prowadzącym są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Foto:Internet

 

 

 

 

Post Author: kadr