VXII Majówka Integracyjna „Przybyli Ułani pod okienko”…

Tarnów 30 maja 2018.

VXII Majówka Integracyjna „Przybyli Ułani pod okienko” w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie. Ułani przybili, wnosząc wiele radości w życie wszystkich pensjonariuszy. To piękna, wzruszająca uroczystość integrująca osoby chore, niepełnosprawne, seniorów z osobami pełnosprawnymi. To spotkanie przyjaciół i ludzi rozumiejących sens i wartość słowa integracja. To także okazja do spotkań z zaprzyjaźnionymi placówkami z terenu Tarnowa i okolic, okazja do wymiany pomysłów i doświadczeń kadry tych placówek.

Z dużym wzruszeniem o podopiecznych DPS mówiła dyrektor placówki Renata Michalik podkreślając, iż „każdy człowiek ma swoje pragnienia, potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem. Starość, choroba nie może izolować, nie może być barierą ograniczającą normalne życie. Sporo ciepłych słów skierowała również pod adresem swojej kadry za mozolną pracę, cierpliwość, serce i wyrozumiałość dla podopiecznych oraz do wszystkich sponsorów i osób wspierających wydarzenie”.

Oprawę artystyczną jak co roku przygotowali klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego
w Tarnowie wraz z młodzieżą, kadrą DPS oraz grupami rekonstrukcyjnymi. Jak na pikniku przystało była „wojskowa grochówka”, grillowane smakołyki i smaczne domowe wypieki (wszystko zgodnie z dietetycznymi zaleceniami, łagodne i z odpowiednich produktów).

Wraz z mieszkańcami DPS w „majówce” uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych miasta, radni Miasta Tarnowa, Tarnowska Rada Seniorów, ZERiI, delegacje DPS, młodzież i rodziny mieszkańców placówki.

Wydarzenie było częścią programu Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych Subregionu Tarnowskiego, jak również wpisało się w obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Post Author: kadr