Nowe czasopisma będą wspierać rozwój naukowy PWSZ w Tarnowie…

Tarnów 27 kwietnia 2018. PWSZ w Tarnowie, Sala Senacka – konferencja prasowa. O nowych czasopismach, które będą wspierać rozwój naukowy PWSZ w Tarnowie mówiła Rektor dr hab. inż Jadwiga Laska, prof. PWSZ oraz dr Rafał Kurczab, szef Działu Badań Naukowych PWSZ, dr hab. Eligiusz Madejski, prof. dr hab. Wacław Rapak (fragment).

W PWSZ w Tarnowie będą ukazywać się cztery nowe czasopisma naukowe. Każde z nich wydawane będzie według najwyższych światowych standardów, dzięki czemu możliwe stanie się dotarcie z wynikami publikowanych prac do każdego zakątka Świata. Transformacja Tarnowskich Colloquiów Nukowych w cztery nowe, dwujęzyczne czasopisma jest kolejnym etapem ewolucji aktywności wydawniczej, promującej naukową aktywność PWSZ. Dzięki zmianom, pisma bedą mogły otrzymywać ministerialne punkty potrzebne przy ubieganiu się o tzw. „parametryzację” uczelni.

Każde z tych czasopism reprezentuje tematycznie niezalezne dziedziny naukowe tj. nauki ścisłe i techniczne, nauki o zdrowiu i kulturze fizycznej, nauki humanistyczne oraz nauki ekonomiczne. Co warto podkreślić, kazdemu nadano numer e – ISSN.

  • Wyodrębnienie czasopism reprezentujących wspomniane dziedziny istotnie  zwiększa szanse kazdego z nich na wyrobienie rozpoznawalnej marki w danej dziedzinie tematycznej oraz, w niedalekiej przyszłości, na otrzymanie punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Należy podkreslić, iż każde czasopismo wydawane jest według najwyższych światowych standardów, dzięki czemu z wynikami publikowanych prac dotrzemy do każdego zainteresowanego na całym świecie – tłumaczy dr Rafał Kurczab, szef Działu Badań Naukowych PWSZ w Tarnowie.

Na szczególną uwagę zasługuje uzycie formuły Open Access, dającej nukowcom z dowolnego miejsca na świecie bezpłatny dostęp do treści artykułów oraz wsparcie profesjonalnym systemem indeksowania artykułów naukowych DOI (Digital Object Identfer). Te zabiegi mają za zadanie zwiększyć „widoczność” publikowanych artykułów naukowych, liczbę ich cytowań oraz renomę czasopism.

Czasopisma dostępne są w internecie na stronie Działu Badań Naukowych PWSZ pod adresm dbn. pwsztar.edu.pl

Dodatkowych innformacji udziela Rzecnik Prasowy PWSZ, Piotr Kopa

Post Author: kadr