„Podziel się czasem – nie bądź sam”…

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 pt. „Podziel się czasem – nie bądź sam!”.
Realizacja zadania potrwa od 03-12/2018 roku.

Celem zadania jest poprawa jakości życia wśród min. 70 seniorów (osób
w wieku 60+) w tym min. 20 seniorów z ograniczoną samodzielnością, niepełnosprawnych ruchowo/neurologicznie lub orzeczeniem ZUS-u tzw. ogólnego stanu zdrowia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym lub lekkim. W zadaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Tarnowa oraz okolicznych powiatów tj. tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego.
W ramach realizowanego zadania 40 seniorów weźmie udział w 2 dniowych warsztatach przeprowadzonych na wyjeździe w Muszynie z zakresu aktywności pro-społecznej i wolontariatu. Celem warsztatów będzie przygotowanie 40 seniorów do pełnienia roli wolontariuszy na rzecz 20 seniorów niesamodzielnych oraz współtworzenie 28 cotygodniowych spotkań, wyjść do kina, teatru dla wszystkich seniorów uczestniczących w zadaniu. Dla 20 seniorów niesamodzielnych oferowany będzie kurs komputerowy oraz indywidualne doradztwo psychologa/prawnika. Ponadto w ramach zadania podjęte zostaną działania aktywizujące i integrujące środowisko seniorów niepełnosprawnych tj: 1 dniowy wyjazd do Trzcinicy koło Jasła, 2-dniowa wizyta studyjny do Przemyśla, wspólne ognisko oraz uroczyste podsumowanie zadania – spotkanie opłatkowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału
w realizowanym zadaniu.
Informacje na temat realizowanego zadania można uzyskać w biurze: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie
ul. Mościckiego 14 (III piętro) Tel. 14 688-90-17. E-mail: twktarnow@o2.pl lub na stronie www.twk-tarnow.pl

Post Author: kadr