98.urodziny płk. Jerzego Pertkiewicza Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa…

Tarnów 26 lutego 2018

„Co przeszło nie wróci, jeżeli jednak pięknie przeszło, długo jeszcze świecić będzie…”

płk. Jerzy Pertkiewicz – ur. 25 lutego w Czortkowie nad Seretem, województwo tarnopolskie – doktor farmacji, żołnierz kampanii wrześniowej i Armii Krajowej, pułkownik w stanie spoczynku, harcmistrz i Harcerz Rzeczypospolitej, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari, Honorowy Obywatel Miasta Tarnowa, w dniu wczorajszym obchodził 98. urodziny. Z tej okazji w dniu dzisiejszym członkowie AK i przyjaciele jubilata spotkali się z nim by złożyć mu życzenia urodzinowe. Spotkanie odbyło się w Klubie Inteligencji Katolickiej, a poprzedziła go msza św. koncelebrowana przez kapelanów Armii Krajowej ks. prałata dr Zbigniewa Guzy i ks.prałata Piotra Gajdę. Jerzy Pertkiewicz podziękował wszystkim za pamięć, życzliwość i szacunek, szczególne podziękowania przekazał dla koleżanek z AK, które przygotowały uroczystość, społeczności XVI LO, której patronem jest Armia Krajowa oraz kapelanom AK. 

Wszyscy obecni na uroczystości otrzymali kalendarze „Mężczyźni Tarnowa” z fotografią jubilata, wykonaną przez Magdalenę Biczak.

Za zasługi wojenne odznaczony, oprócz Krzyża Srebrnego Virtuti Militari, m.in. Krzyżem WalecznychKrzyżem PartyzanckimKrzyżem AK i Medalem za WarszawęMedalem Wojska (czterokrotnie), Krzyżem Kampanii Wrześniowej przyznanym przez rząd emigracyjny RP, a także przyznanym w 1971 we Francji przez Organizację Kombatantów na Europę odznaczeniem La Croix de Partisan i przez Stowarzyszenie Kombatantów Polskiego Ruchu Oporu we Francji Croix du Mérite; nosi też odznaczenie węgierskie przyznane w 50. rocznicę rewolucji węgierskiej 1956 roku, a także Krzyż Zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami. W 2005 otrzymał stopień majora, w 2008 podpułkownika, a w 2011 – pułkownika. 16 września 2010 r. za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Po wojnie osiadł w Tarnowie, gdzie mieszka do dziś. W latach 1945 –1948 studiował farmację na Uniwersytecie Jagiellońskim; po uzyskaniu dyplomu magistra farmacji pracował w aptekach.1979 obronił na Akademii Medycznej w Krakowie pracę doktorską w dziedzinie nauk farmaceutycznych (w tym samym roku przeszedł na emeryturę), a od 1985 do 1989 był starszym inspektorem do spraw gospodarki lekami w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tuchowie. Od czasów nauki w gimnazjum aktywny w harcerstwie, gdzie był przez wiele lat instruktorem, a także w organizacjach kombatanckich (m.in. w przeddzień Święta Niepodległości 2012 roku otrzymał statuetkę „Orły Niepodległości„) oraz branżowych (w oddziale krakowskim Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w 1974 otrzymał medal im. Ignacego Łukasiewicza). W 2017 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa.

Źródło: Wikipedia

FOTOGALERIA

« 1 z 2 »

Pozostałe zdjęcia znajdują się na:https://www.facebook.com/NSerwisKADR/

 

Post Author: kadr