Rekrutacja do projektu „Aktywność drogą do zatrudnienia”…

Spółdzielnia Socjalna SerwiS zaprasza do udziału w projekcie „Aktywność drogą do zatrudnienia”. Rekrutacja w terminie 15.01.2018 – 14.02.2018. Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie w Biurze Projektu, Tarnów, ul. Krakowska 13/3 (I piętro).
Zapraszamy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej – zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym np.: osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezdomne, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i inne; zamieszkałe na terenie m. Tarnowa lub powiatu tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego.
W ramach projektu oferujemy m.in.: płatne staże zawodowe, szkolenia/kursy zawodowe, wsparcie motywacyjne, trenera zatrudnienia wspieranego, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, zwrot kosztów dojazdu  i inne. 
Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu, pod nr tel. 570 800 065 lub na www.aktywnosctarnow.pl , a także na naszym profilu na facebooku: https://www.facebook.com/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-Socjalna-SerwiS-145145796148707/?hc_ref=ARSXzYbHIUDhH_0GnTru5TBrImooWlRJmE7WbpImY68xtkv7TPGlmVAfx9kl-OrXcko

Post Author: kadr