Prezydent spotkał się z Młodzieżową Radą Miejską w Tarnowie…

W Sali Lustrzanej w Tarnowie, 20 grudnia 2017, odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Tarnowa Romana Ciepieli z radnymi VI kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej Tarnowa. Prezydent,  zaprosił nowo wybranych przedstawicieli tarnowskiej młodzieży  aby wzajemnie się poznać, porozmawiać o rozwoju miasta zarówno na płaszczyźnie ekonomiczno-gospodarczej jak i społecznej. Przedstawił także wydatki na oświatę, które to znalazły się w sferze bezpośredniego zainteresowania słuchaczy.

Jak podkreślili Radni, przekazane informacje pozwoliły im na lepsze zrozumienie sytuacji ekonomicznej miasta, co jest niezbędne do późniejszego konstruktywnego opracowywania różnorodnych projektów, propozycji i wniosków oraz działań własnych.

Ponadto, Prezydent zwrócił się do członków Rady z ofertą  wzajemnej współpracy, zaproponował także nawiązanie współpracy MRM z Samorządem Studenckim/Radą Studentów PWSZ, która mogłaby dotyczyć m.in. organizacji juwenaliów czy obchodów dwudziestolecia tejże uczelni.
W trakcie spotkania mówiono o potrzebach młodzieży, o ich zainteresowaniach, a przede wszystkim o potrzebie aktywnego  włączenia się w życie miasta i międzypokoleniowej integracji.

Prezydent odpowiadał na pytania Radnych dotyczące bieżących spraw miasta i kierunków jego rozwoju, także z uwzględnieniem młodzieży jako ważnej części społeczności miasta. Spotkanie przebiegało w świątecznej atmosferze, zakończyło się wzajemnym złożeniem życzeń na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy 2018 Rok.

Gośćmi spotkania byli  również: Bogumiła Porębska -Dyrektor Wydziału Edukacji UM Tarnowa oraz Jerzy Kosiba –  Dyrektor Pałacu Młodzieży.

Młodzieżowa Rada Miejska podejmuje pierwsze działania, planuje swoją pracę, a wszystko po to by zaistnieć zarówno w środowiskach szkolnych jak i na forum miasta. O swojej pracy, pomysłach mówią w sposób prosty, unikając patosu i wielkich słów, które trudno czasem zamienić w czyn.

Foto:MRM

Post Author: kadr